titelbild

Agunnarydskolan

Vi vill ge våra barn och elever verktyg för att möta världen

Vår skola är en F-6 skola som ligger centralt i Agunnaryd, cirka 2mil öster om Ljungby. Vi har nära till naturen och stora skogsområden. Det finns även sjö med badplats och fotbollsplaner inom gångavstånd.

Vi vill att våra barn ska möta världen och därför arbetar vi med en internationell profil. Det gör vi till exempel genom att låta barnen möta engelskan tidigt, och genom att barnen får träffa människor från andra länder och kulturer.

På Agunnarydskolan vill vi skapa en atmosfär där barn, elever och personal känner trygghet, nyfikenhet och glädje. Barnen ska ges möjlighet till lärande utifrån sina förutsättningar och behov. De tar ansvar för sig själva, varandra och omgivande miljö såsom lokaler, material och skolgård och visar respekt för varandra. Det uppnår vi genom att informera, kommunicera, organisera och skapa mötesplatser.

Skolan har långa och korta utedagar då hela skolan är tillsammans och gör olika aktiviteter. Vi tar också tillfället i akt att ge oss iväg på studiebesök och kulturaktiviteter när tillfälle finns. 

Förskoleklassen

I förskoleklassen samverkar vi med förskola och skola. Eleverna ska få arbeta både med äldre och yngre kompisar på Agunnarydsenheten. Vi arbetar och äter därför lunch tillsammans med klass 1-2. 

Förskoleklassen bygger på ett lustfyllt sätt vidare på elevernas lärande från förskolan samtidigt som vi förbereder eleverna för skolans lärande och krav. Vi har språklek, matematik, skapande, lekträning, idrott och arbetar med engelska. Lek, sång och glädje ska vara med i det mesta vi gör. 

Samverkan med föräldrar

Vi vill samverka med föräldrar så de känner sig delaktiga. Därför finns en föräldraförening som ska fungera som en länk mellan skolan och föräldrarna till de barn som går här. De arrangerar olika trivselaktiviteter och har hand om mycket annat. På mötena deltar styrelse, klassrepresentanter samt skolans rektor.

Fritidshemmet Rockstugan

Rockstugans fritidshem ligger i anslutning till skolan och fritidspersonalen medverkar även i skolarbetet. På Rockstugan har vi mycket skapande verksamhet samt följer våra traditioner till exempel jul ochpåsk. Vi erbjuder barnen olika aktiviteter som de får delta i. Vi har utedagar då vi går iväg till närliggande skogsområden. Barnen har också tillgång till skolans gymnastiksal.

Några av våra mål är trygghet, respekt, ansvar och att stärka självidentiteten. Vi vill att barnen ska känna trygghet och utvecklas till positiva och hänsynsfulla människor. De ska kunna samarbeta både med andra barn och vuxna samt ta ansvar för sina handlingar.

Kontakt

Skolans gård.
Vinterlek.
Lärare och elev

Kommentera