titelbild

Fritidshem

Fritidshem (kallas även fritids) är till för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. På fritidshem kan ditt barn vara före och efter skolan till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, om du som förälder arbetar, studerar eller deltar i arbetsmarknadsåtgärder. Det innebär att om föräldern är ledig är även barnet ledigt.

Fritidshemet är en pedagogisk verksamhet som ska stimulera barns utveckling och lärande.

Fritidshemmet har öppet måndag till fredag kl. 6.30-18.30. Vid behov av omsorg under andra tider, kontakta rektorn på skolan.

Rektor kan stänga fritidshemmet fyra heldagar per år för kvalitetsarbete och fortbildning. Vid behov av tillsyn dessa dagar finns möjlighet till plats på annat fritidshem. Dessa tillfällen informerar respektive fritidshem i god tid om. 

Övergång mellan förskola och fritidshem

Barn som går i förskola innan de börjar förskoleklass skrivs automatiskt över till fritidshem med start vecka 32 den aktuella hösten. Då behåller och betalar du för din förskoleplats till och med vecka 31.

Om du inte har behov av förskola under sommaren kan du säga upp din förskoleplats tidigare för att inte behöva betala för en plats du inte utnyttjar.

Det är 2 månaders uppsägningstid så vill du avsluta platsen behöver du lämna in en uppsägningsblankett senast 2 månader innan. Blanketten hittar du längst ner på denna sida.

Säger du upp din förskoleplats så måste du ansöka om fritidshemsplats om du behöver en sådan när barnet börjar förskoleklassen. E-tjänst för det finns bland E-tjänster.

Lovtillsyn

Skolbarn som behöver tillsyn endast på skolornas lov kan ha lovtillsyn. Ansökan om att du vill ha lovtillsyn kan du göra fram till och med 31 mars för innevarande läsår.

Inför varje lov meddelar du sedan fritidshemmet vilka tider ditt barn ska ha. Det gör du minst två veckor innan varje lov.

Fritidshem på sommaren

Under en del av sommaren är det ofta få elever som behöver plats på fritidshem. Därför slås det ofta ihop till ett fritidshem som håller öppet den perioden. 

Sommaren 2023 är det fritidshemmet för Stensbergskolan som kommer hålla öppet. 

Avgift

För fritidshem och lovtillsyn betalar föräldrar en avgift enligt taxa. Avgiften tas ut 12 månader per år. 

Fritidshem

För elever i förskoleklass till årskurs 6, från och med 1 januari 2022:

  • För barn 1 betalar du 2 procent av hushållets totala inkomst upp till 1 048 kronor.
  • För barn 2 betalar du 1 procent av hushållets totala inkomst upp till 524 kronor.
  • För barn 3 betalar du 1 procent av hushållets totala inkomst upp till 524 kronor.

Avgift för fritidshem betalas från och med 1 september den höst barnet börjar förskoleklass.

Lovtillsyn

För lovtillsyn betalar du 1 procent av inkomsten upp till 180 kr.

Se den fullständiga taxan i dokumentet längre ner på sidan. 

Ansökan

Du kan ansöka om fritidshem via e-tjänst eller blankett. Läs mer på sidan Ansökan till fritidshem. 

Sjukskriven vårdnadshavare

Barn som har plats i fritidshem har inte rätt att närvara när vårdnadshavare är sjuk eller hemma för vård av annat barn. Vid sjukskrivning längre än två månader ska platsen sägas upp (avgift debiteras tills uppsägning inkommit). Undantag från ovanstående görs endast efter överenskommelse med rektor. Observera att läkarintyg kan krävas.

Statistik och resultat

Hitta statistik och resultat från våra fritidshem i Skolverkets system SIRIS. Länk: SIRIS

 

Kontakt

Frågor om ansökan och placering

Kommentera