titelbild

Språkförskola

Ljungby kommun driver i samarbete med Region Kronoberg en språkförskola i Ljungby tätort. Språkförskolan tar emot barn från hela Kronoberg.

En språkförskola är en specialförskola för barn med en försenad eller avvikande tal- och språkutveckling. Det kan handla om att ha svårt att förstå instruktioner, att använda eller hitta ord, svårigheter med uttal eller att forma ljud med mera.

Placering på en språkförskola räknas som en behandling och utreds av logoped efter en remiss från exempelvis barnavårdscentral.

Logoped och förskollärare samarbetar

På språkförskolan jobbar förskolans personal och logoped från Region Kronoberg tillsammans kring barnen. Ljungbys språkförskola finns på avdelningen Gläntan på Byagårdsvägens förskola.

Avdelningen tar emot 16 barn varav hälften av platserna är språkförskoleplatser. Det innebär alltså att barnen med språkstörningar går tillsammans med barn som inte har språkstörningar.

Språkförskolan följer läsårets tider och pågår 16 timmar per vecka. Behöver föräldern ha barnet på förskola längre än så på grund av till exempel arbete erbjuds även de timmarna på samma avdelning.

Kontakt

Kommentera