titelbild

Särskilda behov

Om du har barn med särskilda behov kan du kontakta placeringshandläggare innan du ansöker om plats på förskola. 

Barn med allergi

Om ditt barn har födoämnesallergi finns möjlighet till kost som är anpassad till barnets behov. Om ditt barn har någon annan allergi tas en individuell lösning fram för barnet. Kontakta placeringshandläggaren i god tid.

Det finns inte några särskilda allergisanerade förskolor i kommunen.

Barn med försenad eller avvikande tal- och språkutveckling

I Ljungby finns en språkförskola som räknas som en behandling efter utredning av logoped. 

Samverkan

Ljungby kommun samverkar med Region Kronoberg och övriga Kronobergs läns kommuner gällande barn och unga med social problematik.

Ljungby kommun samverkar också med barnhälsovården när det gäller barn som är placerade i familjehem eller HVB-hem.

Språkförskola

Frågor om ansökan och placering

Kommentera