titelbild

Avgift

För en plats i förskola betalar du som vårdnadshavare en avgift. Avgiften beror på ditt hushålls totala inkomst. Därför lämnar du in en inkomstuppgift när du får en plats i förskola. Ljungby kommun använder sig av maxtaxa. Det innebär att det finns ett maxbelopp för avgiften. 

Om vårdnadshavarna till ett barn inte har gemensamt hushåll så innebär det att båda är innehavare av platsen på förskolan och får faktura om båda har behov av förskola.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet (barn 1). Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet (som är barn 2). Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. Avgiften är samma oavsett hur många timmar barnet är på förskolan.

Syskon placerade i förskola/fritidshem som inte drivs av kommunen kan påverka avgiften. 

Följande avgifter gäller från och med 1 januari 2021. Se den fullständiga taxan längre ner på sidan.

Barn 1 är det yngsta barnet.

Förskola

Taxan gäller för alla barn 1-2 år, för 3-åringar fram till och med augusti och för 4-6 åringar under sommarlovet (juni-augusti). Reducerad taxa för allmän förskola gäller endast under skolans terminer (september-maj).

Avgiften för förskola beräknas i procent på din familjs inkomst upp till ett visst belopp per månad.

  • För barn 1 betalar du 3 procent av hushållets totala inkomst upp till 1 645 kronor.
  • För barn 2 betalar du 2 procent av hushållets totala inkomst upp till 1 097 kronor.
  • För barn 3 betalar du 1 procent av hushållets totala inkomst upp till 548 kronor.

Reducerad taxa

Gäller för barn från och med höstterminen det år de fyller 3 år och 4-6 åringar under skolans terminer (september till maj). För 4-6 åringar under sommarlovet (juni-aug) gäller inte den reducerade taxan. Detta gäller föräldrar med tillsynsbehov, föräldralediga och arbetssökande.

  • För barn 1 betalar du 2 procent av hushållets totala inkomst upp till 1 097 kronor.
  • För barn 2 betalar du 1 procent av hushållets totala inkomst upp till 548 kronor.
  • För barn 3 betalar du 1 procent av hushållets totala inkomst upp till 548 kronor.

Reducering av avgiften görs från och med september månad det år då barnet fyller 3 år.

Betalning

Du betalar avgiften för att ha en plats på förskolan. Därför tas avgift ut 12 månader per år.

Frågor om ansökan och placering

Kommentera