titelbild

Klövervägens förskola

Ny förskola 2020 - Klövervägens förskola blir Klöverängens förskola

En ny förskola med plats för cirka 120 barn har byggts på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas. Nuvarande Klövervägens förskola blir Klöverängens förskola i augusti 2020. Inga nya barn introduceras därför på Klövervägen innan dess. Du som söker plats till oss i höst söker till Klöverängens förskola. 

Läs mer om bygget under Aktuella projekt: Nybyggnation av Klövervägens förskola

Om Klövervägen

Förskolan har fyra avdelningar. Myggan är en småbarnsavdelning medan Rödluvan, Lammet och Tomtebo är syskonavdelningar. Vår förskola ligger relativt centralt på Lagavallsområdet i Ljungby.

Vår vision

På Klövervägens förskola ska alla barn ha roligt och få leka mycket. Barnen ska lära sig tro på sig själva och sin egen förmåga, känna trygghet, kunna samarbeta och känna empati för alla människor runt omkring dem. På vår förskola uppmuntrar vi barnens naturliga nyfikenhet och allas lust att lära och söka kunskap.

Vårt arbetssätt

 • Hos oss bedriver vi vår verksamhet i ljusa, fina och fräscha lokaler och vi har dessutom en stor och härlig utegård. "Skogen och naturen" finns runt knuten och den nyttjar vi så mycket vi kan!
 • Hos oss ska alla barn känna trygghet, respektera och bemöta varandra på ett bra sätt och ha förståelse för att vi alla är olika. "Den gyllene regeln" är för oss vägledande – vi är mot andra som vi vill att de ska vara mot oss.
 • Hos oss känner vi lust och glädje i leken och lärandet, tillsammans och var och en. Vi tror på barnets förmågor och uppmuntrar till att vilja, våga och kunna.
 • Hos oss är matematiken, tekniken, motoriken, sången och musiken naturliga inslag i förskolevardagen! Vi skapar, konstruerar och undersöker!
 • Hos oss gör vi alla föräldrar delaktiga i vår verksamhet. Vi vill ha goda relationer och en bra dialog mellan förskola och hem.

Surfplattor

På Klövervägens förskola använder vi surfplattor som ett pedagogiskt verktyg. Barnen använder den för att fota, filma med mera. Barnen kan lära, experimentera och lösa problem med hjälp av surfplattan.

Matråd

Maten är en viktig del i förskolans verksamhet, inte bara för att barnen ska få i sig näring för att orka med dagen utan också för att det hör till det pedagogiska arbetet att sitta ner tillsammans och äta. Varje månad har vi matråd med de äldsta barnen. Då pratar vi om allt som hör maten till och barnen får vara delaktiga och göra sin röst hörd. Målet är att alla barn ska se maten som något positivt och göra barnen medvetna om hur vi mår beroende på hur vi äter.

Föräldrasamverkan

Du som förälder är viktig för oss! Vi vill att du känner dig respekterad, är trygg med vår förskolas arbetssätt och att du kontinuerligt får insikt i och har inflytande över vår verksamhet.

Vårdnadshavare har möjlighet att delta i förskolans föräldraråd och kan också göra sin röst hörd genom enkäter.

Kontakt

 • Klövervägens förskola
 • Klövervägen 8, 341 38 Ljungby
 • Myggan
 • Tel. 0733-75 43 81
 • Rödluvan
 • Tel. 0733-75 43 82
 • Lammet
 • Tel. 0733-75 43 84
 • Tomtebo
 • Tel. 0733-75 43 83
 • Köket
 • Tel. 0733-75 43 85
Utelek

Kommentera