titelbild

Förskolan Ida

Förskolan Ida ligger centralt i Ljungby tätort i en lägenhet som har anpassats för förskoleverksamhet. Vi har charmiga lokaler med stora rum och högt till tak. Våra barn är duktiga på att gå, eftersom vi promenerar till olika platser under vår utevistelse. Vi tar ofta del av det kulturella utbudet som Ljungby erbjuder.

Vi är en förskola med endast en avdelning för barn i 1-5 års ålder. Vi är fyra medarbetare som arbetar här.

Just nu pågår nybygge och renovering av flera förskolor i Ljungby tätort. I samband med att de invigs kommer förskolor med endast en avdelning att stängas. Förskolan Ida är en av dem, och har öppet fram till juni 2020. 

Glädje, trygghet och språklig och motorisk utveckling

Glädje, trygghet och språklig och motorisk utveckling är grundstenar i vårt pedagogiska arbete. Det ger våra barn bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Vår utemiljö är mycket flexibel och vi har mycket att välja på då vi går till olika lekplatser, skogsområden, bibliotek, Sagomuseet och promenerar i centrum eller runt ån. Vi har även en gård på baksidan av vårt hus där vi brukar vara med mindre grupper av barn och på eftermiddagarna.

Förskolan Idas mål

  • trygga och harmoniska barn.
  • att visa respekt och empati för andra människor.
  • att uppmuntra barnens naturliga nyfikenhet, fantasi och kreativitet.
  • att barnen utvecklas till självständigt tänkande individer.
  • att ge barnen upplevelser och kunskap, inför det livslånga lärandet.
  • att barnens sociala kompetens och självkänsla utvecklas i takt med deras mognad.
  • att alla barn och vuxna känner glädje, mening och delaktighet i det dagliga arbetet.

Förskolan stängs under 2020

Just nu pågår nybygge och renovering av flera förskolor i Ljungby tätort. I samband med att de invigs kommer förskolor med endast en avdelning att stängas. Ida är en av dem men har öppet fram till och med vecka 33 2020.

 

Kontakt

  • Förskolan Ida
  • Kungsgatan 5, 341 30 Ljungby
  • Tel. 0733-75 43 26
Barn leker vid biblioteket i Ljungby
Idas lekrum med kuddar
Idas matrum
Lek vid vattentornet i Ljungby.
Idas utegård

Kommentera