titelbild

Donationsgatans förskola

Utbildning och undervisning

På Donationsgatans förskola arbetar vi för att ge varje barn de bästa möjligheterna att utvecklas efter sina förutsättningar. Utbildade barnskötare och förskollärare planerar, genomför, utvärderar och ansvarar för utbildningen. Undervisningen utgår från följande 6 ämnesblock:

 • Språk
 • Naturvetenskap och miljö
 • Matematik och teknik
 • Rörelse, kropp och hälsa
 • Musik och dramalek
 • Skapande, bild och form

2021/2022 heter vårt tema "lek och lär" med inriktning mot språket.

Vi arbetar parallellt med att utveckla förskolans prioriterade mål:

 • vårt språkutvecklande arbetssätt 
 • våra lärmiljöer och lärtillfällen

Natur och miljö och egen hönsgård

Donationsgatans förskola har 5 syskonavdelningar med barn i åldern 1-5 år. Förskolan är naturskönt belägen med egen skog på gården och möjligheter till att dela in den stora lekytan i mindre innegårdar. Sommartid arbetar vi pedagogiskt med egen hönsgård, vilket utgör en central del i undervisningen kring naturens kretslopp, djur och natur, ansvar och omvårdnad. Hönsgården förutsätter hjälp från våra familjer under helger och helgdagar.

Eget tillagningskök, lokalvårdarteam

Förskolans egna tillagningskök serverar varje dag omkring 140 portioner mat. Vi vill erbjuda varierad och näringsrik kost som bidrar till god hälsa och ger matglädje. De äldre barnen på förskolan ges tillfällen att delta i pedagogiskt kök och förskolans egna lokalvårdarteam öppnar upp möjligheter för delaktighet inom lokalvården, som ett led i att lära sig ta ansvar för sin miljö.

Föräldrasamverkan och öppet varje sommar

Förskolan drivs i intraprenadform, vilket ökar möjligheterna för inflytande och delaktighet. Vårt arbete med barnen ska ske i nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna. På föräldrarådets initiativ har beslutats om eget öppethållande varje sommar, för att öka tryggheten för de barn som har behov av omsorg då. För barnets bästa är det dock viktigt att möjliggöra tid för vila och återhämtning i form av sammanhängande ledighet några gånger under året.

Varje hösttermin hålls föräldramöte med information om förskolans verksamhet, ibland med gästande föreläsare och alltid med del av mötet på aktuell avdelning, med ansvariga pedagoger. Varje vårtermin välkomnar barnen till vernissage, där de presenterar delar från den undervisning som förskolan arbetat med under året som gått. Nya introduktioner sker vanligtvis i uppstarten av varje hösttermin, men även under andra delar av året i mån av ledig plats. Köadministrationen sker genom Ljungby kommun.

Jämställdhet, delaktighet och inflytande

Donationsgatans förskola arbetar för en jämställd utbildning där alla barn bemöts utifrån sina förutsättningar, på ett respektfullt sätt, där var och en får göra sin röst hörd och bli lyssnad till. 

Vi vill i samverkan med föräldrarna arbeta för att varje barn utvecklar en god självkänsla, där var och en känner tilltro till sin egen förmåga med hänsyn till andra. Det är vår uppgift att erbjuda barnen en mångfald av förebilder och skapa lek och lärmiljöer som stimulerar alla barn och som uppmuntrar flickor och pojkar att leka tillsammans. Vi arbetar utifrån demokratiska former med rutiner där barnen på olika sätt ges inflytande över sin förskolevardag och aktivt får delta i frågor som berör dem. 

Hör gärna av dig

Har du frågor och funderingar eller är nyfiken och skulle vilja veta mer, är du välkommen att kontakta rektor. 

Kontakt

  Donationsgatans förskola

 • Donationsgatan 4, 341 35 Ljungby

  Kojan

 • Tel. 0733-75 43 12

  Solen

 • Tel. 0733-75 43 14

  Båten

 • Tel. 0733-75 43 15

  Svanen

 • Tel. 0733-75 43 16

  Landet

 • Tel. 0733-75 43 17

  Kök/Städ

 • Tel. 0733-75 42 99
Pedagogik kring pinnars längd.
Lek i höstlöv.
Bröd bakas på förskolan
Förskolans egna hönor.

Kommentera