titelbild

Donationsgatans förskola

Utbildning och undervisning

På Donationsgatans förskola vill vi bidra till att ge varje barn de bästa möjligheterna att utvecklas efter sina förutsättningar. Vi har utbildade barnskötare och förskollärare som ansvarar för utbildningen, som utgår från följande 6 ämnesblock:

 • Språk
 • Naturvetenskap och miljö
 • Matematik och teknik
 • Rörelse
 • Musik och dramalek
 • Skapande, bild och form

2019/2020 fokuserar vi på natur & miljö med ett temaarbete kallat "naturpatrullen". Vi fokuserar också på förskolans prioriterade mål med att utveckla vårt språkutvecklande arbetssätt och utveckla goda lärmiljöer i vår undervisning.

Natur och miljö och egen hönsgård

Donationsgatans förskola, med 6 syskonavdelningar med barn i åldern 1-5 år, är naturskönt belägen med egen skog på gården. Sommartid arbetar vi pedagogiskt med egen hönsgård, vilket utgör en central del i undervisningen kring naturens kretslopp, djur och natur, ansvar och omvårdnad. Hönsgården förutsätter hjälp från våra familjer under helger och helgdagar.

Eget tillagningskök, lokalvårdarteam

Förskolan egna tillagningskök serverar varje dag omkring 140 portioner mat. Vi vill erbjuda varierad och näringsrik kost som bidrar till god hälsa och ger matglädje. De äldre barnen på förskolan ges tillfällen att delta i pedagogiskt kök och förskolans egna lokalvårdarteam öppnar upp möjligheter för delaktighet inom lokalvården.

Föräldrasamverkan och öppet varje sommar

Förskolan drivs i intraprenadform, vilket ökar möjligheterna för inflytande och delaktighet. Vårt arbete med barnen ska ske i nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna. På föräldrarådets initiativ beslutades om eget öppethållande under sommaren för att öka tryggheten för de barn som behöver omsorg. För barnets bästa är det viktigt att möjliggöra tid för vila och återhämtning i form av sammanhängande ledighet.

Varje hösttermin hålls föräldramöte med information om förskolans verksamhet och ibland med föreläsning. Varje vårtermin välkomnar barnen till vernissage, där de presenterar delar från den undervisning som förskolan arbetat med under året som gått.

Jämställdhet, delaktighet och inflytande

Donationsgatans förskola arbetar för en jämställd utbildning där alla barn bemöts på ett jämställt och respektfullt sätt och där var och en får göra sin röst hörd och bli lyssnad till. 

Vi vill ge varje barn en god självkänsla där varje barn ska känna att de är fantastiska precis som de är. Det är vår uppgift att erbjuda barnen en mångfald av förebilder och skapa lekmiljöer som stimulerar alla barn och som uppmuntrar flickor och pojkar att leka tillsammans. Vi arbetar i demokratiska former med rutiner där barnen ges inflytande över sin förskolevardag och aktivt får delta i frågor som berör dem. 

Hör gärna av dig

Har du frågor eller funderingar eller är nyfiken och skulle vilja besöka oss, är du välkommen att kontakta rektor. 

Kontakt

 • Donationsgatans förskola
 • Donationsgatan 4, 341 35 Ljungby
 • Kotten
 • Tel. 0733-75 42 98
 • Kojan
 • Tel. 0733-75 43 12
 • Solen
 • Tel. 0733-75 43 14
 • Båten
 • Tel. 0733-75 43 15
 • Svanen
 • Tel. 0733-75 43 16
 • Landet
 • Tel. 0733-75 43 17
 • Kök/Städ
 • Tel. 0733-75 43 13
Pedagogik kring pinnars längd.
Lek i höstlöv.
Bröd bakas på förskolan
Förskolans egna hönor.

Kommentera