titelbild

Byagårdens förskola

Byagårdens förskola ligger i utkanten av Ljungby på Replösaområdet. Våra fem avdelningar tar emot barn i åldrarna 1-5 år. Avdelningen Gläntan är speciellt anpassad för barn med hörselnedsättning. Gläntan är också en integrerad språkförskola.

Utegården är stor och lockar till lek och rörelse. Där finns pulkabacke, bandybana och en liten skogsdunge med många roliga stigar. Vi har nära till skog och natur som lockar barnen in i en värld full av upptäckarlust och spänning.

Vi strävar efter att stimulera, utveckla och möta varje barn med erfarenhet, kompetens och kreativitet för ett långsiktigt lärande. Vi arbetar medvetet med leken som är viktig för barns utveckling och lärande. Barnen ges stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer.

Vi värnar om våra traditioner som skapar gemenskap och glädje. Vi vill ge barnen insikt om vårt kulturarv. Vi jobbar även med jämställdhet och har vunnit ett jämställdhetspris.

Alla avdelningar använder tecken som kommunikation. Vi har ljudanpassade bord med mera. Struktur, rutiner och kontinuitet i verksamheten ger trygghet.

Vällagad mat

Förskolan har ett eget tillagningskök med vällagad och varierad kost. Här lagas mat till Byagårdens förskola men också till tre andra förskolor. Svensk husmanskost är nära hjärtat och all mat lagas och bröd bakas från grunden. Svenskt kött, MSC-märkt fisk samt ekologiskt och kravmärkt så långt det går. Förskolan har ett matråd där barnen har möjlighet att påverka maten.

Fållan

Fållan är en syskonavdelning med barn i åldrarna 1-5 år.

Vår verksamhet grundas på omtanke och respekt för varandra och vi erbjuder en miljö som är lärorik och rolig för alla barn.

Vi vill ge gruppen en stabil grund samt möta det enskilda barnet på den nivå där det befinner sig. Stärka och utveckla deras självbild i en trygg miljö och ge barnen tid att tänka, tala och lära av varandra.

Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt får förståelse för enkel teknik och naturvetenskap.

Hagen

 • Hälsa - mycket utevistelse dagligen samt rätt kost.
 • Ansvar - för sig själva, andra och miljön.
 • Gemenskap - skapa vi-känsla och våga vara sig själv.
 • Empati - vi är rädda om varandra och visar respekt mot allt levande.
 • Nyfikenhet - samt lust att lära.

Vi är en småbarnsavdelning. Vi är fem pedagoger som jobbar här.

Grunden för vår verksamhet vilar på förskolans läroplan Lpfö 98 och Ljungby kommuns mål. Genom den viktiga leken utforskar vi läroplanens fokusområden svenska, matematik, natur och teknik.

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Under veckorna på Hagen händer det massor av roliga saker! Vi väcker nyfikenheten och lusten att lära genom att gå till skogen, skapa, sjunga och spela och ha gympa i vår lekhall med mera.

Ängen

Om ni börjar hos oss på Ängen kommer ni till en avdelning där det finns kompisar mellan 1-5 år.

De vuxna är snälla och lär er och hjälper er med en massa bra saker. De tycker att det är viktigt att ni får pröva på nya saker.

Barnen här får veta att det är härligt att ha många kompisar och hur man är en bra kompis.

Det bästa de vuxna på Ängen vet, är när de får se barnens ögon glittra och är fulla av bus, glädje och tro på sig själva.

Gläntan

Här jobbar fyra pedagoger och en logoped och vi har plats för 16 barn. Gläntan är integrerad med en språkförskola för barn med försenad eller avvikande tal- och språkutveckling.

En mindre verksamhet bidrar till att pedagogerna dagligen kan se och bekräfta varje barns individuella färdigheter och behov. Genom att ta tillvara på detta i kombination med en väl genomtänkt pedagogik, ger vi barnet både trygghet och lärande.

På Gläntan vill vi i en lugn och trygg miljö bedriva en utvecklande och rolig verksamhet, där barnet dagligen blir sett, respekterat och bemött utifrån sina färdigheter och behov.

På Gläntan håller vi gamla kulturskatter vid liv och stimulerar alla sinnen genom sång, musik, rytmik, gymnastik, saga, teater, färg. form, skog och natur.

Vi arbetar aktivt med teckenkommunikation och sätter språket och språklek i fokus.

Lyckan

Lyckan är en nyöppnad avdelning för barn i åldern 1-3 år. På Lyckan arbetar vi med det "kompetenta barnet". 

Föräldrainsyn

Vi har en väl fungerande kontakt med förälrar vid hämtning och lämning och en gång per år har vi "Möt oss i vår vardag". Vi ger då föräldrarna möjlighet att i lugn och ro prata med personal och se vår förskoleverksamhet.

Vi har även föräldramöte två gånger per år.

Kontakt

 • Byagårdens förskola
 • Byagårdsvägen 4, 341 39 Ljungby
 • Köket
 • Tel. 0733-75 43 10
 • Gläntan
 • Tel. 0733-75 43 07
 • Ängen
 • Tel. 0733-75 43 08
 • Fållan
 • Tel. 0733-75 43 09
 • Hagen
 • Tel. 0733-75 43 11
 • Lyckan
 • Tel. 0733-75 43 35
 • Lyan
 • Tel. 0733-75 43 24
Vattenexperiment

Kommentera