titelbild

Astrads förskola

Jag vill, jag vågar, jag kan!

Förskolan består av avdelningen Diamanten. Den är belägen precis i anslutning till Astradskolan. Den fina naturen "precis runt knuten", hembygdspark, skog och grönområden, nyttjas flitigt och väl.

Astrads förskolas vision är att alla, såväl barn som föräldrar och personal, ska känna sig välkomna, trygga och trivas på vår förskola. Vi skapar tillsammans en förskola som inspirerar till utveckling och lärande i en lek- och lustfylld atmosfär.

På Astrads förskola:

 • är det en självklarhet att det ska vara roligt, tryggt och lärorikt!
 • är barnet i centrum och hos oss går lek och lärande hand i hand.
 • ser vi till helheten men är dessutom inriktade på språk, matematik och motorik.
 • värnar vi allas lika värde och alla barn har inflytande och är delaktiga i förskolevardagen.
 • bemöter vi varandra på ett respektfullt sätt och vi stärker barnens självkänsla så att alla "vill, vågar och kan"!
 • arbetar vi tematiskt över ett helt läsår. Vi tar tillvara allas kompetenser och arbetar dessutom i temagrupper.
 • arbetar vi för en bra föräldrasamverkan.

Kontakt

  Astrads förskola

 • Replösavägen 4 och 4A, 341 38 Ljungby

  Diamanten

 • Tel. 0733-75 42 77

Kommentera