titelbild

Bergalyckans förskola

Bergalyckan är en förskola med inriktning på hela barnets lärande och utveckling. Vi arbetar enligt förskolans läroplan Lpfö18 och strävar efter att skapa bra förutsättningar och utmanande miljöer för barnens lärande. Att barnen känner att de har inflytande över sin vardag är viktigt för oss på Bergalyckan.

Vikten av lek

Vi vill att barnen ska komma till vår förskola och leka, ha roligt och känna trygghet. I leken bearbetar barnen upplevelser, tränar samspelsförmågan, lär sig visa hänsyn och hantera konflikter. Leken stimulerar fantasin och hjälper barnen att förstå verkligheten. Vi arbetar också med språkutveckling, skapande, sång, musik och rytmik.

I vår stora härlig lekhall har vi rörelseträning och härligt roligt! Ute på vår stora gård finns det stora gräsytor och asfaltsvägar att cykla på. Stora härliga träd ger skön skugga varma sommardagar och en speciell känsla när löven slår ut under våren. På höstdagarna har vi mycket löv att leka i.

Vi ger stort utrymme för den viktiga leken och låter barnens nyfikenhet och delaktighet styra verksamheten i vardagen och i våra teman!

Våra avdelningar

På Smulan, Krabaten och Luringen går barn i åldern 1-2,5 år. På Spelevinken, Godingen, Filuren och Pysen går barn i åldern 2,5-4 år. På Kulingen går barn i åldern 5 år.

Smulan

Här på Smulan vill vi att alla ska känna sig trygga och framförallt att vi har roligt tillsammans.

På Smulan vill vi uppmuntra och möta barnens nyfikenhet och frågor.

Vi arbetar tillsammans med barnen kring olika sagor som vi förstärker genom mycket kontret material för att förstärka barnens begreppsbildning.

Krabaten

Vi lägger stor vikt vid att alla barnen lär känna trygghet i sin identitet och tillit till den egna förmågan. Vidare fokuserar vi på väl fungerande rutiner vilket i sin tur leder till en känsla av stabilitet och trygghet i vardagen.

På Krabaten ser och värdesätter vi alla de möjligheter till lärande som finns i vardagen. Leken har stor betydelse för barnets utveckling, vi låter den därför ta stor plats i vår verskamahet.

Så läggs grunder före ett livslångt, lustfyllt lärande.

Filuren

Vi är övertygade om att trygga barn leker och gärna utforskar. De samarbetar, löser problem och har roligt tillsammans. Vårt arbete med att hålla rutiner och ge utrymme till barnens behov av vila, lugn och ro främjar barnens trygghet.

Leken är en viktig del i vårt arbete. Den främjar socialt samspel och barnen lär av varandra. De får nya erfarenheter och blir kreativa och glada.

Godingen

Vi vet att barn lär sig mest genom sina erfarenheter och genom den betydelsefulla leken.

De lär också när de har roligt! Vi använder oss mycket av rim och ramsor, fingerlekar, sagor, musik och rytmik. Tillsammans med barnen har vi roligt!

Grovmotoriken tränar barnen dagligen. En gång i veckan går vi till skogen. Där tränar vi naturligt på den ojämna marken. Barnen klättrar, hoppar och springer med glädje i naturen.

Kulingen

Vårt mål är att alla känner sig trygga på Kulingen. Vi strävar efter att utveckla barnens nyfikenhet och sociala kompetens, samtidigt som vi har roligt tillsammans. Vi arbetar med olika teman utifrån vad som är aktuellt och vad barnen är intresserade av. För oss är det även viktigt att barnen får vara med och bestämma i den dagliga verksamheten. Men framförallt vill vi att barnen och vi ska ha roligt tillsammans.

Föräldrars insyn

I barnens portfolio tydliggör vi barnens lärande och ger föräldrar insyn i vad som händer på dagarna hos oss.

Förskolan helt ny

Bergalyckans förskola har under 2019 och 2020 fått både renoverade och helt nya lokaler. 

Kontakt

Kommentera