titelbild

Agunnaryds förskola

Agunnaryds förskola har en allsidig verksamhet med gymnastik, utedagar, åldersindelade temagrupper, skapande verksamhet, sång/musik, bakning, mycket utevistelse och fri lek.

Samarbete med skola och fritids

Förskolan har en avdelning för åldern 1-5 år. Förskolans lokaler sitter ihop med Agunnarydsskolan. Närheten till skolan innebär flera fördelar för förskolan:

Vi har tillgång till idrottshallen, vaktmästare och städerska finns i närheten hela dagarna. Vi får hemlagad mat från skolans kokerska och överinskolningen till förskoleklass går smidigt. Det är en trygghet att barnen känner igen de flesta av personalen  även i förskoleklass, fritidshem och skola. Vi samarbetar med fritidshemmet vid öppningar och stängningar.

Våra lokaler är bra med många rum för barnen att ha aktiviteter i, till exempel målarrum, flera lekrum, sovrum och ett pedagogiskt kök.

Internationell profil

Agunnaryds förskola, fritidshem och skola har en internationell profil. Visionen är att "vi ska ge våra barn och elever verktyg för att möta världen". Profilen märks bland annat genom att barnen får möta engelskan tidigt, och genom att barnen får träffa människor från andra länder och kulturer.

Mycket utelek

Vi har fin och stor utegård med bra uppsikt. Barnen kan till exempel cykla runt på en väg, vara i lekstugan eller gunga gungbräda. Vi har många uteleksaker. Vi är ute mycket på gården och i naturen.

Det är nära till sjö med badplats, fotbollsplan med skogsområde, hembygdspark och till "kolmilan". En dag i veckan är utedag och då går vi iväg till någon av dessa platser.

Språk

I vår verksamhet använder vi teckenspråk och engelska.

Kontakt

  • Agunnaryds förskola Agundagården
  • Bygdevägen 2, 341 77 Agunnaryd
  • Tel. 0733-75 43 75
Barn som klappar en häst på huvudet.

Kommentera