titelbild

Digitala verktyg i förskola och skola

I Ljungby kommun används ett antal digitala verktyg och system för att underlätta vardagen för elever och vårdnadshavare.

Unikum - för kommunikation mellan vårdnadshavare och skola/förskola

Föräldrar och vårdnadshavare får mycket information från sina barns förskolor och skolor under ett läsår. För att hantera all denna information använder Ljungby kommun en så kallad lärportal. Från hösten 2022 är vår lärportal Unikumsom då ersätter nuvarande lärportal (Fronter). Från och med den 8 augusti kan du logga in i Unikum. Från samma dag kommer ingen ny kommunikation att ske mellan förskola/skola och vårdnadshavare via Fronter, utan allt sker via Unikum.

Undantaget är gymnasiet som kommer att använda Fronter under höstterminen och går över till Unikum från vårterminen 2023.

Unikum är en samlad, enkel och enhetlig informations- och kommunikationskanal mellan våra verksamheter och dig som vårdnadshavare. Genom Unikum kan du enkelt kan följa och vara delaktig i ditt barns vardag, utveckling och lärande i både förskola och skola. 

Unikum via app eller dator

Via appen Unikum Familj kan vårdnadshavare följa barnets dokumentation, lärloggar, aktuella händelser och boka samtalstider. Du kan enkelt skicka information om utflykten, föräldramötet eller veckans matlista. Unikum skickar automatiskt en notifiering till mottagarna och du ser vilka som tagit del av meddelandet.

Ladda gärna ner appen Unikum Familj för att ta del av information på ett smidigt sätt!

Du kan även använda Unikum via webben på start.unikum.net.

Film om Unikum Familj för förskola. Observera att vi i Ljungby inte kommer att använda Unikum för frånvaro. 

Film om Unikum Famij för skola.

Inloggning med BankID

Som vårdnadshavare loggar du in med BankID och det gör du smidigast via Unikums familjeapp som gratis går att ladda ned till mobiltelefonen. Appen finns där du köper appar.

De vårdnadshavare som inte har möjlighet att använda BankID kan erbjudas en alternativ lösning genom inloggning med användarnamn och lösenord från Unikums egen inloggningssida. För att kunna göra detta vänder du dig till förskolan/skolan. 

Övriga frågor hänvisas till skolan eller via mejl till: barn.och.utbildningsnamnden@ljungby.se.

Google classroom - för elevers och lärares arbete i klassen

Google classroom används av en del skolor av lärare och elever som ett pedagogiskt verktyg i den egna klassen. 

Du som vårdnadshavare får ett sammanfattande mejl med information från "klassrummet" med olika intervall. Har du ett google-konto kan du få varje dag. Om du inte har ett google-konto får du detta mejl en gång i veckan. Mejlet innehåller information från ditt barns "klassrum" om dagen/veckan som varit.

Skola24

Skola24 är ett system som vårdnadshavare och verksamheterna på grundskolan och gymnasiet använder för närvaro- och frånvarohantering och schemahantering. Här kan du som vårdnadshavare ta del av ditt/dina barns scheman och frånvaro. 

Alla skolor har inte börjat använda systemet ännu. När din skola är på gång får du information om det från skolan. 

Datorer och chromebooks som arbetsverktyg i skolan

Alla elever i årskurs 4-9 i grundskolan använder chromebooks som pedagogiska verktyg i sitt skolarbete. 

Elever i årskurs 1-3 på Sunnerbogymnasiet har bärbara pc-datorer. 

Kontakt

Kommentera