titelbild

Digitala verktyg i förskola och skola

I Ljungby kommun används ett antal digitala verktyg och system för att underlätta vardagen för elever och vårdnadshavare.

Fronter - för kommunikation mellan vårdnadshavare och skola/förskola

Föräldrar och vårdnadshavare får mycket information från sina barns skolor under ett läsår. För att hantera all denna information använder Ljungby kommun en så kallad lärportal som heter Fronter19.

Fronter är en samlad, enkel och enhetlig informations- och kommunikationskanal mellan våra verksamheter och dig som vårdnadshavare. Du kan ladda ner en app till din telefon och snabbt och lätt komma åt information från skolan eller förskolan. 

Om du har lämnat din e-postadress till oss (till exempel när du ansökte om förskola) så kan du gå in på Fronter via länken och välja "Har du glömt ditt lösenord?". Fyll i din e-postadress så får du nya inloggningsuppgifter. Kolla gärna skräppostmappen om du inte fått något på 15 minuter. Får du inte något mejl så finns du ej i vårt system. Hör av dig till din förskola/skola för att få hjälp vidare. 

Google classroom - för elevers och lärares arbete i klassen

Google classroom används av en del skolor av lärare och elever som ett pedagogiskt verktyg i den egna klassen. 

Du som vårdnadshavare får ett sammanfattande mejl med information från "klassrummet" med olika intervall. Har du ett google-konto kan du få varje dag. Om du inte har ett google-konto får du detta mejl en gång i veckan. Mejlet innehåller information från ditt barns "klassrum" om dagen/veckan som varit.

Skola24

Skola24 är ett system som vårdnadshavare och verksamheterna på grundskolan och gymnasiet använder för närvaro- och frånvarohantering och schemahantering. Här kan du som vårdnadshavare ta del av ditt/dina barns scheman och frånvaro. 

Alla skolor har inte börjat använda systemet ännu. När din skola är på gång får du information om det från skolan. 

Datorer och chromebooks som arbetsverktyg i skolan

Alla elever i årskurs 4-9 i grundskolan använder chromebooks som pedagogiska verktyg i sitt skolarbete. 

Elever i årskurs 1-3 på Sunnerbogymnasiet har bärbara pc-datorer. 

Kontakt

Kommentera