titelbild

Utbildning för företag och anställda

Här finns information om utbildningar som riktas till företag och anställda. I nära samarbete med utbildningssamordnare på högskolecentrum i Ljungby vill vi ge stöd för er kompetensutveckling. Högskolecentrum ligger i Garvaren i Ljungby och här bedrivs eftergymnasiala utbildningar av en mängd olika utbildningssamordnare. Högskolecentrum Ljungby (HCLY) tar fram och utvecklar utbildningar i samverkan med näringslivet. Alla utbildningarna är efterfrågade av det lokala och regionala näringslivet och är utformade efter företagares önskemål och behov.

Högskolecentrum ligger i Garvaren i Ljungby och här bedrivs eftergymnasiala utbildningar av en mängd olika utbildningssamordnare. Högskolecentrum Ljungby (HCLY) tar fram och utvecklar utbildningar i samverkan med näringslivet. Alla utbildningarna är efterfrågade av det lokala och regionala näringslivet och är utformade efter företagares önskemål och behov.

Idé & ResursCentrums utbildningscenter

Bedriver främst utbildningar med teknisk inriktning för industrin. Utbildningarna genomförs företagsanpassade direkt på plats hos företaget eller i utbildningslokaler på Garvaren. Läs mer på Idé & ResursCentrums webbplats: http://www.ide.resurscentrum.se/

Räddningstjänstens utbildningar

Ljungby räddningstjänst erbjuder också utbildning inom en rad områden för företag, bland annat inom heta arbeten och systematiskt brandskyddsarbete. Läs mer på räddningstjänstens sida om utbildningar.

Linnaeus Technical Center är en bro mellan företag och akademi

Ljungby är en nod för Linnaeus Technical Center (LTC) som kallas tekniknod väst. LTC är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Smålands små och medelstora teknikföretag.

Företagen som är anslutna till tekniknoden erbjuds delta i olika typer av utvecklingsaktiviteter. Det kan gälla kontakt och kunskapsutbyte med en forskare, student eller kanske ett annat företag.

Tekniknoden anordnar också workshops och seminarier av olika slag. För att stärka regionens konkurrenskraft satsar kommunen på att ge ökade möjligheter till effektivare produktion och organisation genom utbildningar och samarbeten inom t ex lean.

Samarbete har etablerats med Chalmers och produktionslyftet.

Läs mer på LTC:s webbplats: https://lnu.se/ltc/

Kontakt

  • Centrum för informationslogistik
  • Malin Erikson
  • Tel. 0372-78 00 24
  • Utvecklingscentrum för servicetekniker
  • Carina Andersson
  • Tel. 0372-78 00 05
  • Mobil: 0703-53 85 06

Kommentera