titelbild

Inför anbudsgivning

Det är ni som företag som är expert på ert område och som kan uppmärksamma kommunen på eventuella felaktigheter. Påpeka därför tidigt i de fall ni upptäcker brister eller felaktigheter i underlaget så att det finns en möjlighet till att förtydliga.

Ställ frågor

För att kunna lämna ett bra anbud behöver ni ha all nödvändig information om upphandlingen samt förstå det som står i förfrågningsunderlaget. Kontakta därför Ljungby kommun och ställ de frågor som krävs för att ni ska vara säkra på att ni vet vilka förutsättningar som gäller.

Kommunens kommunikation med er som leverantörer ska ske på ett öppet sätt. Samtliga frågor, svar, förtydliganden och kompletteringar ska publiceras på ett sådant sätt att alla anbudsgivare eller anbudssökande kan ta del av dem. Respektera därför våra förutsättningar att besvara era frågor. Om du vill ställa frågor eller lämna andra synpunkter såsom ifrågasättande eller kritik är du välkommen att göra det  under anbudstiden.

Ställ era frågor via TendSigns funktion för frågor och svar.

Se till att alla krav är uppfyllda

Vid offentlig upphandling får affärer göras endast med leverantörer som uppfyller alla de krav som ställs vid upphandlingen. Ett anbud får alltså inte antas om inte alla så kallade skall-krav är uppfyllda, oavsett hur attraktivt anbudet kan vara i övrigt. Identifiera därför alla krav som ställs vid upphandlingen för att säkerställa att allt uppfylls.

Krav kan avse

  • formerna kring upphandlingen; exempelvis när och hur anbudet ska lämnas samt anbudets giltighetstid,
  • krav på leverantören; exempelvis att skatter är betalda, ekonomisk ställning samt personalens erfarenhet och kompetens,
  • krav på varan eller tjänsten; exempelvis kvalitet, funktion och andra egenskaper,
  • krav på kontraktsvillkor; exempelvis fakturering och leveranstider.

Kontrollera att ert företag verkligen uppfyller samtliga obligatoriska krav och var noggranna med att lämna in alla de uppgifter och handlingar som efterfrågas.

Lämna in anbudet i tid

Vi får endast pröva anbud som kommit in i tid och vi har inte någon möjlighet att komplettera i efterhand.

Kontakt

Kommentera