titelbild

Elektronisk upphandling

Anbudsgivning

Ljungby kommun strävar efter att förenkla anbudsarbetet för alla berörda parter och använder därför elektronisk anbudsgivning via upphandlingsverktyget TendSign.

Systemet är kostnadsfritt för anbudsgivaren och kräver endast en enkel registrering på https://tendsign.com. Klicka på "Skapa gratiskonto". 

Manual för registrering och att lämna anbud i TendSign 

Avtalssignering

Ljungby kommun använder elektronisk avtalssignering (e-signering) i TendSign.

För att kunna e-signera i TendSign behöver anbudsgivaren själv se till att behörig firmatecknare har giltigt BankID vid tiden för avtalssignering.

Innan signering finns det möjlighet att kontrolläsa dokumenten som ska signeras. 

Fakturering

All fakturering ska ske elektroniskt enligt Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

Ljungby kommun ställer därför som krav att all fakturering ska skickas elektroniskt i EDIFACT SFTI-standard 9.1.1 version 2.1 eller svefaktura-standard. Observera att denna standard framöver kommer att ersättas av ny Europeisk standard - PEPPOL BIS Billing 3.

Fakturor till kommunen, mer information

Kontakt

Kommentera