Miljöfarlig verksamhet

Ska du starta en industri eller annan verksamhet? För att få bedriva miljöfarlig verksamhet kan det krävas ett tillstånd eller en anmälan.

Exempel på verksamheter som kan kräva tillstånd eller en anmälan är industrier, verkstäder, lackering, drivmedelshantering, sågverk, skjutbanor, motorbanor, avfallshantering, reningsverk och lantbruk.
Information om vilka verksamheter som kräver anmälan eller ansökan finns att läsa på Naturvårdsverkets webbsida.

Alla verksamheter med påverkan på den yttre miljön, eller med möjlig risk för påverkan, räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Miljöfarliga verksamheter delas upp i följande prövningsnivåer:

A: Verksamhet som ska söka om tillstånd hos miljödomstol
B: Verksamhet som ska söka om tillstånd hos länsstyrelsen
C: Verksamhet som är anmälningspliktig till miljö- och byggnämnden
U: Mindre miljöfarlig verksamhet, ej anmälningspliktig.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Prövning av tillstånd för miljöfarlig verksamhet av en tillståndspliktig anläggning handläggs av Länsstyrelsen. Handläggare på Länsstyrelsen arbetar med ärendet och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegation. Du får inte påbörja din verksamhet förrän du fått tillståndet och du måste räkna med att hela ansökningsförfarandet tar minst sex månader.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet/industri gör du hos miljö- och byggnämnden. Anmälan ska göras minst sex veckor före start av verksamheten.

Information om anmälan av miljöfarlig verksamhet.pdf

Driftstörning

Om driftsstörning uppstår ska detta anmälas till miljö- och byggförvaltningen.

Blankett för anmälan hittar du i vår e-tjänsteportal under Företag och arbete/Miljö- och hälsoskydd. 
E-tjänsteportal

 

Kontakt

Kommentera