Cisterner

Alla cisterner ska kontrolleras regelbundet. Det är du som ägare som är ansvarig för att innehållet i cisternen lagras och hanteras korrekt. Som ägare ska du också känna till de regler som följer med ägandet av en cistern.

Om det skulle ske en olycka och det visar sig att reglerna inte följts kan det uppstå problem med ersättning från ditt försäkringsbolag. För vissa förseelser kan det dömas ut en miljösanktionsavgift.

Utsläpp och läckande cistern

Mark, vatten, växter och djur kan skadas vid utsläpp från en läckande cisterner. Kostnaderna för sanering efter ett läckage kan bli mycket stora för fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren.

Även små läckage kan ha förödande effekter på dricksvattnet och göra det otjänligt för användning under lång tid. Om du upptäcker att din cistern har läckt, ska du genast underrätta miljö- och byggförvaltningen för att minimera skadorna.

Anmälan om installation eller cistern som tas ur bruk

Anmälan om installation av cistern samt anmälan om cistern som tagits ur bruk hittar du på E-tjänster och blanketter/Bo, bygga och miljö och sedan Cistern.

Cisternkontroll

Kontroll av cisternen ska göras av ett Swedac ackrediterat företag.
I Kronobergs län är följande företag godkända för cisternkontroll:

  • SUEZ Älmhult
  • Tel. 0476-124 56

Ytterligare företag kan finnas i angränsande län. Du hittar dem på Swedacs webbplats

Kontakt

Kommentera