titelbild

Livsmedel

Alla verksamheter där livsmedel hanteras kallas i livsmedelslagstiftningen för livsmedelsanläggningar. Det kan bland annat handla om pizzerior, restauranger, livsmedelsbutiker, kaféer, vattenverk eller mottagningskök i en förskola.

I Ljungby kommun finns det cirka 300 livsmedelsanläggningar. Ansvaret för att livsmedlen är säkra i alla förekommande led i kedjan, det som kallas ”från jord till bord”, ligger alltid hos livsmedelsföretagarna.

För all yrkesmässig hantering av livsmedel finns regler som till stora delar är gemensamma för hela EU. Syftet med regelverket är framför allt att maten ska vara säker, det vill säga att de som äter den inte ska riskera att bli sjuka, och att konsumenterna ska få tillräcklig och korrekt information om varorna de betalar för.

I Sverige är det Livsmedelsverket som är den centrala myndigheten som beslutar hur livsmedelkontrollen i landet ska bedrivas. Den praktiska kontrollen av att reglerna följs sköts av livsmedelsinspektörer i kommunerna. Här i Ljungby kommun är det miljö- och byggnämnden som har hand om livsmedelskontrollen.

Kontakt

Kommentera