titelbild

Industri- och verksamhetsavfall

Sådant avfall som uppstår i personalutrymmet och vid städning räknas som hushållavfall och hämtas av kommunen. Övrigt avfall som uppstår i verksamheten ansvarar företaget själv för. Företag och verksamheter är skyldiga att sortera det avfall som uppstår i verksamheten.

För att bli av med avfallet ska verksamheten exempelvis anlita en entreprenör och upprätta ett avtal om att ta hand om avfallet. För att du som företagare själv ska få transportera ditt avfall krävs, beroende på avfallsslag och mängd, antingen anmälan eller tillstånd hos länsstyrelsen. Du kan kontakta miljöavdelning om du har några frågor.

Transportera ditt avfall, läs mer

Verksamhetsutövarens skyldigheter

För att du ska kunna veta hur ditt avfall ska omhändertas måste du kunna ange dess EWC-kod. Denna kod står i avfallsförordningen (2001:1063). Avfall som är markerat med asterisk (*) räknas som farligt avfall.

Som verksamhetsutövare har du en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövare:

 • Ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten
 • Hantera avfall så att människors hälsa eller miljö inte tar skada
 • Sträva efter att minska avfallsmängderna
 • Se till att avfall återanvänds och återvinns
 • Kontrollera att entreprenören som hanterar avfallet har de tillstånd som krävs
 • Lämna hushållsavfall till kommunen

Bredemad kan ta hand om företagets avfall

Alla företag är välkomna att kontakta oss på Bredemad för omhändertagande av avfall. Vi arbetar för att mesta möjliga avfall ska återvinnas innan det måste deponeras. Vi utför allt från sortering till deponering. Bredemads miljöarbete är certifierat enligt standarden ISO 140001.

För prisuppgift gällande industri- och verksamhetsavfall kontakta Bredemads industrideponi:


Återvinningskort för små mängder

Genom att skaffa återvinningskort har företag möjlighet att utnyttja kommunens återvinningscentral Bredemad för mindre mängder avfall (personbil med släp) Återvinningskortet måste visas upp när avfallet lämnas. 

Detta får inte lämnas med återvinningskort:

 • Farligt avfall (olja, färger, bekämpningsmedel, asbest och tryckt trä med mera)
 • Fasta elinstallationer
 • Däck

Priset för återvinningskortet är 4594 kr, exkl moms per kalenderår. Avgiften betalas per kalenderår oavsett när du gör beställningen. I priset ingår 3 st kort. Utöver de kort som ingår kan du beställa max tre ytterligare kort för 102 kr/st. Behöver verksamheten ännu fler kort behöver ni köpa ett nytt paket för 4594 kr exkl moms. 

Avfallet måste vara sorterat, osorterat avfall innebär en straffavgift på 1000 kr/tillfälle exkl moms.

Beställ återvinningskort (till e-tjänst).  

Avfall som ska deponeras

För det avfall som ska deponeras och därmed inte kan återvinnas eller förbrännas gäller särskilda regler. Du ska fylla i blanketten för grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras. Blanketten ska följa med transporten till Bredemads avfallsanläggning där den visas upp.

Förorenade massor

Förorenade massor kan lämnas på Svevias yta i anslutning till återvinningscentralen Bredemad. Du får instruktioner för hur detta går till genom att kontakta:

  Svevia

 • Hilde Vendt
 • Tel. 0104-58 11 02

 

 

Kontakt

Kommentera