titelbild

Skriftlig redogörelse

För byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora ska det enligt lagen om skydd mot olyckor upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Vilka som ska lämna in skriftlig redogörelse kan du läsa om på MSB:s webbplats om redogörelse för brandskydd.

Redogörelsen skickas till kommunen som sedan använder den som underlag för att bedöma behovet av tillsyn.

Ägaren av byggnaden ansvarar för redogörelsen

Det är ägaren till byggnaden som ansvarar för att upprätta och skicka in redogörelsen till kommunen. Den som bedriver verksamhet i byggnaden är skyldig att lämna de uppgifter till ägaren som behövs för att redogörelsen ska kunna upprättas.

Vid fara för allvarliga skador ansvarar verksamhetsutövaren

För verksamheter som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö är det i stället verksamhetsutövaren som ansvarar för att upprätta redogörelsen och ägaren ska då bidra med uppgifter som behövs för detta.

Skicka in din redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet skickar du in via e-tjänst eller på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/ Företagare och sedan brandskydd.

Du kan skicka in blanketten till vår e-post raddningstjansten@ljungby.se

En förnyad skriftlig redogörelse ska lämnas in till kommunen vart 4:e år (inför varje ny politisk mandatperiod).

Kontakt

Kommentera