titelbild

Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsten gör tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Exempel på brandfarliga varor är gasol, bensin, diesel, färg och lösningsmedel.

Vi hjälper dig med rådgivning, information och utbildning för hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Vi är med som remissinstans när det gäller brandfarlig vara i plan - och byggärenden.

Tillstånd för förvaring och försäljning av brandfarliga och explosiva varor

För förvaring och försäljning av brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd från räddningstjänsten.

Ansökan gör du via blankett som du hittar längre ner på sidan.

Kontakt

Kommentera