Folköl

Servering eller försäljning av folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal och där samtidigt mat serveras eller säljs. Du får inte sälja eller servera folköl tillfälligt.

Du behöver inte tillstånd men du måste anmäla att du ska servera eller sälja folköl i din servering eller butik. Kommunen utför tillsynsbesök och tar ut en avgift för detta.

Anmälan om folkölsförsäljning/servering gör du på en blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Företag och arbete, och sedan Folköl och tobak.

Kommentera