titelbild

Trafikanordningsplan

Vi värnar om en bra framkomlighet och garantera en god säkerhet i samband med att olika arbeten och aktiviteter utförs på vår mark. Om du ska göra arbeten på allmän platsmark som påverkar trafiksituationen måste du lämna in en trafikanordningsplan som beskriver hur trafiksäkerheten ska garanteras.

Skicka in uppgifter om din trafikanordningsplan via e-tjänst; Trafikanordningsplan

När du arbetar på vår mark eller våra vägar måste du följa våra bestämmelser som du hittar under relaterad information.

Kontakt

Kommentera