Tillståndsinformation för företag

Ska du starta en industri eller annan verksamhet? Alla verksamheter med påverkan på den yttre miljön, eller med möjlig risk för påverkan, räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. För att få bedriva miljöfarlig verksamhet kan det krävas ett tillstånd eller en anmälan.

Miljöfarliga verksamheter delas upp i följande prövningsnivåer:

A: Verksamhet som ska söka om tillstånd hos miljödomstol
B: Verksamhet som ska söka om tillstånd hos länsstyrelsen
C: Verksamhet som är anmälningspliktig till miljö- och byggnämnden
U: Mindre miljöfarlig verksamhet, ej anmälningspliktig.

Exempel på verksamheter som kan kräva tillstånd eller en anmälan är industrier, verkstäder, lackering, drivmedelshantering, sågverk, skjutbanor, motorbanor, avfallshantering, reningsverk och lantbruk.
Information om vilka verksamheter som kräver anmälan eller ansökan finns att läsa på naturvårdsverkets webbsida under verksamheter med miljöpåverkan.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Ett miljötillstånd söks hos länsstyrelsen i Kronobergs län. Du får inte påbörja din verksamhet förrän du fått tillståndet och du måste räkna med att hela ansökningsförfarandet tar minst sex månader.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet/industri gör du hos miljö- och byggnämnden minst sex veckor före start av verksamheten.

Blankett för anmälan hittar du i vår e-tjänsteportal under Miljö- och hälsoskydd. 

Kommentera