Skola och företag

Ljungby kommun arbetar aktivt för att öka samarbetet mellan skola och företag. Kommunen samverkar med Ljungby Busienss Arena och tillsammans har ett skolutskott startats.

Ljungby kommuns syfte med samverkan är bland annat att:

  • eleverna tidigt ska få komma ut på studiebesök
  • eleverna ska få en inblick i arbetslivets förutsättningar och villkor så att de kan göra bra utbildnings- och yrkesval
  • stärka elevers självkännedom och initiativförmåga så att de står väl rustade för framtidens arbetsmarknad
  • arbeta för en långsiktig kompetensförsörjning
  • skapa goda kontakter mellan skola och företag

Du som företagare är viktig i det här arbetet. Ta gärna kontakt med oss för att diskutera hur ditt företag kan delta.

Exempel på aktiviteter inom samverkan skola-näringsliv

Inspireras gärna av några exempel på tidigare aktiviteter som har genomförst. Kanske vill du och ditt företag göra något liknande.

  • Fadderföretag: Klasser får ett fadderföretag under årskurs 7-9 som klassen samverkar med på olika sätt. Informationsdokument för deltagare i projektet:  Fadderföretag på högstadiet 
  • Upp och finn: Elever har designat och tagit fram ritningar till produkter som sedan företag tillverkat några exemplar av. Syftet är att öka intresset för teknik och väva ihop teori och praktik. Företagen får idéer från barnens kreativa hjärnor och fantasi.
  • Studiebesök i samband med ett visst moment i en kurs i skolan som handlar om något som just det företaget arbetar med kan ge eleverna både inblick i faktiska yrken och skolarbetet konkretiseras.
  • Företag och skola har också kunnat samverka genom att låta eleverna föreslå lösningar på faktiska problem som ett företag har. Eleverna får öva problemlösning och olika skolmoment (ritningslära, matematik, teknik och så vidare) samtidigt som företaget får idéer från någon helt utomstående.
  • Arbetsplatsbesök i årskurs 8 och 9. Tanken är att eleverna i mindre grupper ska besöka flera företag. Skolan förbereder och sätter in besöken i ett större sammanhang. Syftet är att ge eleverna en bredare bild av vilka möjligheter det finns inför det framtida yrkesvalet. Ni som företagare får också möjlighet att visa upp vilka yrken och arbetsmöjligheter som finns hos er.

Kontakt

Kommentera