Service till näringslivet

Näringslivsavdelningen ger service och stöd till företagare samt medverkar till expansion och utveckling. Vi som hjälper till med frågor om etablering, utbyggnad, mark, lediga lokaler, finansieringsmöjligheter, nätverk och mycket annat.
  Namn och kontaktuppgift
Per-Åke Adolfsson, foto

Per-Åke Adolfsson
Näringslivschef
Tel. 0372-78 91 90
E-post: perake.adolfsson@ljungby.se

 

Stina Kilpeläinen 
Jobblots
Tel. 0721-62 84 94
E-post: stina.kilpelainen@ljungby.se

 

Ulrika Svensson
Näringslivsutvecklare
Tel. 0733-73 91 92
E-post: ulrika.svensson1@ljungby.se

Kommentera