Regler för försäljning av tobak och liknande produkter

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Nya bestämmelser om spårbarhet och säkerhetsmärkning av cigaretter och rulltobak börjar gälla den 20 maj 2019, och den 20 maj 2024 vad gäller andra tobaksvaror.

Tobaksförsäljning

 • Du som planerar att börja sälja tobak innan den 1 juli 2019 ska anmäla försäljningen till kommunen, använd blanketten under Folköl och tobak.
 • Du som planerar att börja sälja tobak efter 1 juli 2019 måste söka tillstånd hos kommunen.
 • Du som redan idag säljer tobak och har anmält din verksamhet tidigare behöver söka tillstånd, senast den 1 november 2019.
 • Du som ska sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla det till kommunen, använd blanketten under Folköl och tobak. Detta kommer gälla även efter 1 juli 2019. 
 • Örtprodukter och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak får säljas utan tillstånd eller anmälan.

Exempel på regler som gäller vid försäljning av tobak:

 • Du måste ha ett egenkontrollprogram. Se ett exempel på vad det ska innehålla
 • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte har fyllt 18 år
 • Tobaksvaror får inte säljas till någon som man misstänker ska lämna över dem till person som inte fyllt 18 år
 • Skyltning om åldersgränser måste finnas på varje försäljningsställe. Skylten ska vara tydlig och klart synbar, minst en skylt ska dessutom vara placerad i direkt anslutning till kassan
 • Försäljning av tobaksförpackningar med felaktig märkning, till exempel utländska varningstexter, eller obefintlig märkning är inte tillåtet
 • Det är inte tillåtet att ha tobaksreklam utanför säljstället eller i skyltfönstret

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats och längre ner under Relaterad information.

Rökfria miljöer

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler. Från och med den 1 juli 2019 utökas förbudet och kommer att gälla fler offentliga lokaler och platser som allmänheten har tillträde till.

Det är du som äger eller hyr en lokal som ansvarar för att rökförbudet upprätthålls. Mer information hittar du här på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Folköl

Servering eller försäljning av folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal och där samtidigt mat serveras eller säljs. Du får inte sälja eller servera folköl tillfälligt.

Du behöver inte tillstånd men du måste anmäla att du ska servera eller sälja folköl i din servering eller butik. Kommunen utför tillsynsbesök och tar ut en avgift för detta.

Anmälan om folkölsförsäljning/servering gör du på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Företagare och sedan Folköl och tobak.

Receptfria läkemedel

Om du önskar sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket. Läs mer om att sälja receptfria läkemedel, på Läkemedelsverkets webbplats.

Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och kommunen har ett kontrollansvar. Vid kontrollen tar kommunen ut en avgift. Om vi upptäcker allvarliga brister vid kontrollen meddelar kommunen Läkemedelsverket.

Kontakt

Kontakt

Kommentera