Mark och lokaler

I kommunens lokalregister Lokalguiden hittar du lediga industrilokaler och ledig industrimark.

Äger du lokaler eller mark i kommunen som du vill hyra ut? Då kan du kostnadsfritt registrera dig och lägga ut ditt utbud för lokalsökande via vår tjänst Lokalguiden.

Gör så här:

  1. Registrera ett konto hos Lokalguiden
  2. Logga in och lägg in din lediga lokal/tomtmark

Grovplanerad och byggklar mark

I Ljungbykrysset ligger bland annat Karlsro industriområde och handelsområdet Rosendal.

Karlsro industriområde

Industriområdet Karlsro ligger i direkt anslutning till E4:an, norr om riksväg 25 och väster om E4:an. Området utgör en möjlighet till etablering med ett utmärkt skyltläge mot E4:an. Området omfattar ungefär 35 hektar grovplanerade och byggklar mark till ett pris på mellan 80 och 100 kronor/kvadratmeter. Vi anpassar tomten efter dina önskemål.

Kartbild Karlsro.pdf

Handelsområdet Rosendal

Handelsområdet Rosendal ligger öster om E4:an, vid den södra infarten till Ljungby. Den nya delen av området  är på 24 hektar där företrädesvis handel, service, besöksnäring, lager och kontor kan etableras. Delar av området ligger i direkt skyltläge med E4:an och etableringen på området pågår.

Kartbild Rosendal.pdf

Eka industriområde

Industriområdet Eka ligger i anslutning till E4:an där det redan finns ett flertal företag etablerade. Infarten till området från E4:an sker från norra infarten till Ljungby. Nyligen har ytterligare 22 hektar mark grovplanerats och möjlighet finns till vidare utbyggnad av området.

Kartbild Eka.pdf

Lagans industriområde

Industriområdet Lagan ligger i direkt anslutning till E4:an med avfart Lagan. Den nya delen av industriområdet på Västergatan (cirka 10 hektar) kommer exploateras i takt med efterfrågan. Delar av området ligger i skyltläge längs E4:an. Området omfattar ungefär 10 hektar.

Kartbild Lagans industriområde.pdf

Lidhults industriområde

Industriområdet ligger i sydvästra delen av Lidhult. Lidhult är en tätort som ligger i västra delen av Ljungby kommun. I området finns idag etablerad verksamhet. Området omfattar ca 8 hektar.

Kartbild Lidhult.pdf

Ryssbys industriområde

Industriområdet ligger i södra delen av Ryssby. Ryssby ligger cirka 1,5 mil öster om Ljungby. Ryssby är en tätort invid 25:an med närhet till Ljungby, Alvesta och Växjö. I området finns idag etablerad verksamhet. Området omfattar cirka 2 hektar.

Kartbild Ryssby.pdf

Vittaryds industriområde

Industriområdet ligger i södra delen av Vittaryd, med undantag av ett mindre område i norra Vittaryd. Vittaryd ligger cirka 2 mil norr om Ljungby. I området finns idag etablerad verksamhet. Området omfattar ca 10 hektar.

Kartbild Vittaryd.pdf

.

Kontakt

Kommentera