Avgifter

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter, vilket innebär att du som företagare betalar för miljöförvaltningens arbete med kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras. Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket.

Avgifter år 2023

Registreringsavgift

2 466 kronor i registreringsavgift

Årlig kontrollavgift

1 372 kronor per timme. Din kontrolltid, det vill säga antal timmar du får betala för, beror på vilken riskklassning din verksamhet har fått.

Du betalar din årsavgift i förväg. I kontrolltiden ingår bland annat inspektörens besök och tid för förarbete och efterarbete. Alla verksamheter får inte besök varje år. Detta kan bero på en riskklassning som ger mindre kontrolltid och därmed en lägre avgift.

Timavgift för första kontrollen

1 372 kronor per timme. För nya verksamheter betalar du för hur lång tid kontrollen tar.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

1 233 kronor per timme år 2023. Utöver tiden det tar att utföra kontrollen omfattar kostnaderna även tid för förberedelser och efterarbete inklusive rapportskrivning. Tänk på att kontroller som tar lite tid på plats kan kräva mer tid i bedömningen efteråt.

Ny modell för riskklassning och avgifter från och med 2024

Livsmedelsverket har beslutat om en ny modell för riskklassning som ersätter dagens riskklassningsmodell från och med 2024, under år 2023 år kommer vi att påbörja omklassningen av företag. Vi kommer förmedla mer information under arbetets gång.

När verksamheten registreras betalar verksamheten en anmälningsavgift. Därefter betalar verksamheten en timavgift för den livsmedelskontroll som genomförs. Du betalar efter varje kontrolltillfälle. Om det behövs mer kontroll än vad som motsvarar riskklassningens kontrollfrekvens faktureras en avgift för uppföljande kontroll.

Utfallet av riskklassningen är ett kontrollbehov uttryckt i frekvens, det vill säga antal kontroller under ett femårsintervall. Den tidigare modellen genererade i en kontrolltid och inte i antal kontroller.

Nyheter och regler

Livsmedelsverket publicerar nyheter som på olika sätt kan röra dig som driver ett livsmedelsföretag. Du kan prenumerera på nyhetsutskicken.

Kontakt

Kommentera