titelbild

Gödselhantering

Det ligger ett stort ansvar på lantbrukare och andra som hanterar gödsel att följa de bestämmelser som finns. Det finns ett omfattande regelverk som styr hur man måste lagra gödsel och när, var och hur man får sprida det. Se gällande bestämmelser på jordbrukets webbplats.

Kontakt

Kommentera