titelbild

Ensilageplast

För lantbruksplast/ensilageplast finns ett landsomfattande insamlingssystem, SvepRetur. Varje vår och höst sker en kostnadsfri insamling.

Kostnadsfri insamling torsdag 20 oktober

Gratis lämning av ensilageplast till SvepRetur är nu på torsdag, 20 oktober 2022, på Bredemad kl 09:00 – 15:00.

För lantbruksplast/ensilageplast har producenterna ett landsomfattande insamlingssystem, SvepRetur.

Att elda upp plasten är olagligt, liksom att gräva ner den. I hushållssoporna orsakar den arbetsmiljöproblem.

Det finns följaktligen bara en riktigt bra lösning; att delta i SvepReturs insamling och återvinning.

Läs mer om mottagningsplatser för ensilageplast på Svepreturs webbplats, http://www.svepretur.se

Dunkinformation

Följande dunkar får lämnas 2022:

Samtliga dunkar för växtskyddsmedel.

Samtliga dunkar för ensileringsmedel.

*Dunkar för gödselmedel från företag anslutna till SvepRetur. Gäller även företagens återförsäljare

*Övriga dunkar ingår EJ i SvepReturs system och får inte lämnas!

En enkel återvinningslösning

Att lämna plasten till SvepRetur eller företag anslutna till SvepRetur är en smidig och miljöanpassad återvinningslösning för lantbrukare, odlare och hästägare med flera. Det är olagligt att elda upp eller gräva ner plasten, och i hushållssoporna orsakar den arbetsmiljöproblem.

Ansvarig för insamlingen

Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) är ett branschägt materialbolag som utan vinstintresse ansvarar för insamling av ensilageplast och ser till att den går till miljöanpassad återvinning.

Hitta din närmaste insamlingsplats på SvepReturs webbplats 

Plasten måste vara rätt sorterad för att du ska kunna lämna in den.

Kommentera