Insatser för arbetssökande

I Ljungby kommun finns flera projekt för dig som av olika anledningar har svårt att själv hitta din väg ut i arbetslivet.

Ung utan gymnasieexamen eller jobb

Det finns massor av olika vägar att ta om man vill utbilda sig eller komma ut i arbetslivet. Ta kontakt med någon av oss som jobbar som ungdomskoordinator så kan vi guida dig bland de alternativ som finns för just dig. 

Har du fått brev hem från KAA-samordnaren?

Kommunen har ett ansvar (kommunernas aktivitetsansvar, KAA) att skapa sysselsättning för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte studerar. Daniel Hofmann jobbar med detta i Ljungby. Om du har fått ett brev från honom så svara gärna - även om du inte vill ha hjälp.

Projekt Ungsam

Ungsam är en insats som finansieras av Sunnerbo samordningsförbund och drivs av kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult tillsammans med Arbetsförmedlingen. Målgruppen för Ungsam är unga som varken arbetar eller studerar och är mellan 16-24 år gamla. I Ungsam jobbar tre ungdomskoordinatorer, en i varje kommun. Jenny i Ljungby, Caroline i Markaryd och Emil i Älmhult. De unga som är inskrivna i Ungsam får stöd för att upprätta och genomföra en planering som ska göra dem redo för arbetslivet. Hur planen ser ut är individuellt utifrån individens egna förutsättningar.

Arbetet i Ungsam är nära kopplat till kommunens aktivitetsansvar (KAA) och KAA-samordnarna. Insatstiden för Ungsam är 1+1 år från och med 2019-06-01.

Projekt Genom samverkan till arbete (GeSa)

Projektet Genom samverkan till arbete (GeSa) vänder sig till personer som är i behov av stöd för att nå självförsörjning och som har kontakt med flera myndigheter. Antalet deltagare är begränsat för att varje person ska kunna få individuellt stöd och vägledning.  Det finns även möjlighet att delta i gruppverksamhet.

Extratjänster

Är du inskriven i etableringsprogrammet eller jobb- och utvecklingsgarantin? Då har du möjlighet att få arbete inom Ljungby kommun genom en extratjänst.

En extratjänst är en arbetsmarknadspolitisk insats från Arbetsförmedlingen. 

Syftet med anställningen är att du kommer ut i arbetslivet och får arbetslivserfarenhet och en mycket bra möjlighet att utveckla svenska språket. Anställningen går att kombinera med viss utbildning.´Under din anställning med extratjänst kommer du ha en handledare på arbetsplatsen för stöd i arbetet och en jobbkoordinator kommer att finnas till hands för planering och uppföljning tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Jobbkoordinator

För dig som söker ekonomiskt bistånd och behöver stöd i ditt arbetssökande finns en jobbkoordinator att tillgå. Du kan exempelvis få hjälp med CV, personligt brev, intervjuträning, motiverande samtal, praktikplats med mera. 

Kontakt

Kommentera