titelbild

Elsa Eriksson, ingenjör

Elsa Eriksson är har alltid gillat fastigheter. Hon började jobba som mäklare. Nu är hon exploateringsingenjör på Ljungby kommun.

Elsa Eriksson

Arbetsplats:

Kommunhuset, tekniska förvaltningen - exploateringsavdelningen

Utbildning/bakgrund:

Jag har en byggnadsteknisk och fastighetsjuridisk utbildning från KTH. Jag alltid intresserat mig för fastighetsfrågor och startade mitt yrkesverksammaliv som fastighetsmäklare. När vi som arbetar med exploatering talar om fastigheter menar vi inte byggnad utan areal i land/vatten. Innan jag påbörjade min tjänst som exploateringsingenjör för Ljungby kommun så arbetade jag med mark- och exploatering för en kommun i Mellansverige.

Varför valde du att jobba för Ljungby kommun?

En expansiv kommun med ett bra driv. Annonsen om tjänsten tilltalade mig, då jag sökte en medelstor kommun för att få en större delaktighet i exploateringsfrågorna.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?

Att få känna sig delaktig och bidra till samhällsutveckling av såväl stad som landsbygd.

Vilka utmaningar möter du i ditt jobb?

Förhandling om markutrymme kan ibland vara en utmaning men som oftast mynnar ut i att man kan enas i frågan.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Mycket av det jag gör sker vid mitt skrivbord, där jag främst utformar de avtal som ska till i våra olika fastighetsjuridiska ärenden/uppdrag.

Vad får du för möjligheter till utveckling i ditt jobb?

Få uppdrag är det andra likt så i min yrkesroll tycker jag att vi ständigt utvecklas. Att vara delaktig i större projekt är också viktigt för det bidrar till utveckling inom sin yrkesroll.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att välja ditt yrke?

Det är en väldigt fin känsla att känna att man bidrar till samhällsutvecklingen i en kommun. Vi gör skillnad för dess invånare. Att få möjligheten att vara delaktig och se slutresultatet i såväl mindre som större exploateringsprojekt som kan löpa över lång tid är magiskt.

 

Välkommen att söka jobb hos oss på Ljungby kommun!

Lediga jobb

 

Kommentera