titelbild

Lediga jobb

All rekrytering sker via webbplatsen Offentliga jobb. Du söker lediga tjänster direkt i det webbformulär som hör till varje utannonserad tjänst. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar som sedan matchas mot uppställda krav för den aktuella tjänsten.

Fyll därför i din ansökan så noggrant som möjligt. Din ansökan sparas för att underlätta sökningen av andra tjänster i framtiden.

Lediga tjänster 

 • Lärare i Hem- och konsumentkunskap

  Vi söker nu en behörig lärare i hem och konsumentkunskap för undervisning på högstadiet, i tjänsten ingår även mentorskap. Vi vill att du har höga ambitioner och en lust att skapa bästa förutsättningar för elevers utveckling och lärande. Du som lärare ansvarar för att planera, leda, utveckla och b...
  Tillagt den 28 mars 2023
 • Undersköterska, vårdbiträde

  Du arbetar i team med biståndshandläggare, sjuksköterska, fysioterapeut samt arbetsterapeut med våra omsorgstagare i fokus. Vi är indelade i olika hemtjänstområden i stad eller landsbygd och vi använder cykel eller bil som färdmedel. Vi arbetar över gränserna för de olika områdena. Vi har en centra...
  Tillagt den 24 mars 2023
 • Lärare i grundskolans tidigare år 4-6

  Vi söker dig som vill arbeta på Stensbergskolan som lärare i åk 4-6. Du ansvarar tillsammans med övriga lärare i teamet för att elever får god ledning och stimulans i undervisningen och för att de elever som har behov av extra anpassningar och särskilt stöd utvecklas både socialt och kunskapsmässigt...
  Tillagt den 23 mars 2023
 • Lärare i Fritidshem/fritidspedagog

  Huvuduppdraget för pedagogerna på vårt fritidshem är verksamheten på fritidshemmet. Under de senaste åren har vi satsat på rastverksamheten.Pedagog i fritidshem håller i aktiviteter, samt följer och observerar eleverna i sociala situationer och i leken. Arbete i klass och samarbete med klasslärare i...
  Tillagt den 23 mars 2023
 • Lärare i Svenska åk 7-9

  Vi söker dig som vill undervisa i svenska i åk 7-9 på Astradskolan. Som lärare i svenska planerar, genomför och följer du upp undervisningen. Du ingår i ett arbetslag och samarbetar med övriga lärare i det gemensamma arbetet kring eleverna.
  Tillagt den 23 mars 2023
 • 2 Förskollärare

  Som förskollärare tar Du det yttersta ansvaret för utbildning och undervisning, Du har ett tydligt barnfokus i nära samverkan med kollegor i ditt arbetslag, och är väl förtrogen med Läroplanen för förskolan där Du planerar, genomför och utvärderar efter densamma. Du har förmåga till ett helhetspersp...
  Tillagt den 22 mars 2023
 • Lärare i Svenska/Engelska

  Tjänsten innebär undervisning på Introduktionsprogrammet Individuellt Alternativ (IMA). Detta kan komma att kombineras med undervisning på nationella program. På IMA arbetar vi med individanpassad undervisning i små grupper och i tjänsten ingår även mentorskap.
  Tillagt den 22 mars 2023
 • Lärare i Religion/Engelska

  Vi söker dig som är behörig att undervisa i religion och engelska. Undervisningen kan ske både på gymnasiet och vuxenutbildningen men även på språkintroduktion. Uppdraget kan även innehålla mentorskap. Du kommer att arbeta tillsammans med ett programarbetslag och i ämnesgrupp.
  Tillagt den 22 mars 2023
 • Studie- och yrkesvägledare

  Du ingår i gymnasieskolans SYV-organisation som består av totalt tre studie- och yrkesvägledare samt två på vuxenutbildningen. I uppdraget som studie- och yrkesvägledare ingår bland annat följande: • Individuella vägledningssamtal och studieplanering (programbyten, skolbyten, indval och inriktning...
  Tillagt den 20 mars 2023
 • Lärare i grundskolans tidigare år 4-6

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare på Hjortsbergskolan i årskurs 4 - 6. Du som söker är legitimerad lärare med behörighet i matematik, NO och engelska. Har du utbildning i SVA så är det meriterande. Mentorskap ingår i tjänsten. Du behöver ha erfarenhet av elever med migrationsbakgrund. Du ska k...
  Tillagt den 20 mars 2023
 • Lärare i grundskolans tidigare år 4-6

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare på Hjortsbergskolan i årskurs 4 - 6. Du som söker är legitimerad lärare med erfarenhet av undervisning i SO-ämnena, engelska, svenska och svenska som andraspråk. Med tanke på att vi bygger en ny högstadieskola är det positivt med behörighet för undervisning äv...
  Tillagt den 20 mars 2023
 • Undersköterska till demensvården

  Är du intresserad av att arbeta som undersköterska inom äldrevården så kan vi erbjuda dig en trevlig och utvecklande arbetsplats med en engagerad arbetsgrupp. Brunnsgården ligger i centrala Ljungby vackert omgiven av Brunnsparken. Demensvåning har nio lägenheter och har en arbetsgrupp på sju persona...
  Tillagt den 20 mars 2023
 • Projektledare VA

  Under Tekniska förvaltningen ligger VA-och renhållningsavdelningen. Avdelningen består av 40 personer fördelat på vatten, avlopp och renhållning. Avdelningen omsätter 80 miljoner kronor och har 15 vattenverk, 12 avloppsverk, 50 pumpstationer, 80 mil ledningar, fastighetsrenhållning, deponi och återv...
  Tillagt den 20 mars 2023
 • Stödpedagog/stödassistent

  Vi söker stödpedagog eller stödassistent till LSS-boende för funktionsnedsatta personer. Arbetsuppgifternas största fokus ligger på att skapa förutsättningar och göra vardagen så bra som möjligt för de som bor på boendet. Det innebär att arbetssättet är både av pedagogisk, coachande och motiverande ...
  Tillagt den 17 mars 2023
 • 2 Lärare inriktning fritidshem

  Vi söker nu fritidspedagoger som vill arbeta på Åbyskolans fritidshem. Vi söker dig som vill undervisa och organisera aktiviteter på fritidshem Skolan har en bra utvecklad verksamhet med rastaktiviteter.
  Tillagt den 16 mars 2023
 • Fritidspedagog till Ekebackenskolan

  Vi söker dig som vill arbeta på vårt fritidshem Vitsippan. Under skoltid följer man även en klass och har ansvar för vissa aktiviteter (FA) då vi har samlad skoldag. En viktig del av arbetet är att vara med och driva utvecklingsområden för fritidshemmet utefter målen i LGR 22.
  Tillagt den 16 mars 2023
 • Lärare lågstadiet

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare och mentor i åk 1 på lågstadiet.
  Tillagt den 15 mars 2023
 • 2 Grundlärare inriktning fritidshem

  Nu söker vi dig som vill arbeta som fritidspedagog/grundlärare i fritidshem på Kungshögsskolan. Du är trygg, ansvarstagande och initiativrik, samt tycker om att arbeta i team där olika kompetenser kompletterar varandra. Du är intresserad av att driva fritidshemmets verksamhet framåt i linje med st...
  Tillagt den 15 mars 2023
 • 3 Lärare i grundsärskolan åk 1-6

  Vi söker inför läsåret 22-23 3 st lärare till grundsärskolans årskurs 1-6. I tjänsterna ingår undervisning utifrån ämnen och/eller ämnesområden i samarbete med kollegorna i arbetslaget. Klassföreståndarskap/mentorskap för ett mindre antal elever ingår. 1. Lärare i åk 1-3, ämnen, ämnesområden 2. Lär...
  Tillagt den 15 mars 2023
 • Lärare i grundsärskolan åk 7-9

  I tjänsten ingår undervisning i ämnesområden i årskurs 7-9. Även klassföreståndarskap/mentorskap för ett mindre antal elever ingår.
  Tillagt den 15 mars 2023
 • Grundlärare F-3/förskollärare till förskoleklass

  I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med arbetslaget planera verksamheten utifrån läroplanen, följa upp och utvärdera arbetet i förskoleklass. Det ingår också att tillsammans med arbetslaget delta i utvecklingsprocesser som syftar till att förbättra den verksamhet vi erbjuder.
  Tillagt den 15 mars 2023
 • Lärare i fritidshem/fritidspedagog

  I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med arbetslaget planera verksamheten utifrån läroplanen, följa upp och utvärdera arbetet. Det ingår också att tillsammans med arbetslaget delta i utvecklingsprocesser som syftar till att förbättra den verksamhet vi erbjuder.
  Tillagt den 15 mars 2023
 • Lärare i idrott/historia

  Tjänsten innebär undervisning på Introduktionsprogrammet Individuellt Alternativ (IMA). Detta kombineras med undervisning på nationella program. På IMA arbetar vi med individanpassad undervisning i små grupper och i tjänsten ingår även mentorskap.
  Tillagt den 15 mars 2023
 • Lärare i idrott åk 7-9

  Vi söker nu en behörig lärare i idrott för undervisning på högstadiet, i tjänsten ingår även mentorskap. Vi vill att du har höga ambitioner och en lust att skapa bästa förutsättningar för elevers utveckling och lärande. Du som lärare ansvarar för att planera, leda, utveckla och bedriva den pedagog...
  Tillagt den 14 mars 2023
 • 2 Lärare i grundskolans tidigare år

  Vi söker nu en behörig lärare i matematik, svenska, engelska och no för undervisning på mellanstadiet. I tjänsten ingår även mentorskap Vi vill att du har höga ambitioner och en lust att skapa bästa förutsättningar för elevers utveckling och lärande. Du som lärare ansvarar för att planera, leda, ut...
  Tillagt den 14 mars 2023
 • 2 Lärare i naturkunskap

  Vi söker nu 2 lärare som är behöriga att undervisa i naturkunskap. Undervisningen sker både på gymnasiet och vuxenutbildningen men även på språkintroduktion. Uppdraget kan även innehålla mentorskap. Du kommer att arbeta tillsammans med ett programarbetslag och i ämnesgrupp.
  Tillagt den 14 mars 2023
 • Projektör till tekniska förvaltningen

  Vi söker en projekteringsingenjör med inriktning mark, gata och anläggning. Som projekteringsingenjör på Planeringsavdelningen i Ljungby kommun kommer du att arbeta i många olika typer av projekt och i varierande skeden. Arbetet innebär att projektera gator, gång- och cykelvägar, parkeringar med mer...
  Tillagt den 14 mars 2023
 • Projektledare till tekniska förvaltningen

  Vill du vara med och forma framtidens Ljungby? Vill du ha ett omväxlande arbete med mycket kontakter? Som projektledare hos oss kommer du att vara en central nyckelperson där du får möjligheten att arbeta med helheten i olika projekt. För att trivas hos oss tror vi att du är en självgående, strukt...
  Tillagt den 14 mars 2023
 • Skolsköterska

  Vi söker dig som vill ingå i och vara med och utveckla elevhälsan och skolsköterske teamet. Arbetet som skolsköterska ska i huvudsak vara förebyggande och hälsofrämjande. Du, tillsammans med skolläkare, följer ett av politikernas antagna basprogram i arbetet med skolhälsovården med hälsobesök och v...
  Tillagt den 14 mars 2023
 • Lärare i Hem och konsumentkunskap åk 6-9

  I tjänsten ingår undervisning, bedömning och betygssättning i hkk åk 6-9. I tjänsten ingår även ett delat klassföreståndarskap/mentorskap.
  Tillagt den 13 mars 2023
 • Lärare i En/Sv/Sven åk 7-9

  I tjänsten ingår undervisning, bedömning och betygssättning i en, sv och sven åk 7-9. Det ingår även ett delat klassföreståndarskap/mentorskap i tjänsten.
  Tillagt den 13 mars 2023
 • Lärare i Ma/Fy/Ke/Bi/Tk åk 7-9

  I tjänsten ingår undervisning, bedömning och betygssättning i matematik och fysik åk 7-9. I tjänsten ingår även ett delat klassföreståndarskap/mentorskap.
  Tillagt den 13 mars 2023
 • Lärare i Ma/Fy åk 7-9

  I tjänsten ingår undervisning, bedömning och betygssättning i matematik och fysik åk 7-9. I tjänsten ingår även ett delat klassföreståndarskap/mentorskap.
  Tillagt den 13 mars 2023
 • Lärare i Ma/Ke/Bi åk 7-9

  I tjänsten ingår undervisning, bedömning och betygssättning i matematik, kemi och biologi åk 7-9. I tjänsten ingår även ett delat klassföreståndarskap för en klass i årkurs 7.
  Tillagt den 13 mars 2023
 • Socialsekreterare till familjehemsgruppen

  Familjehemsgruppen är en del av sektionen myndighet barn och unga som består av en mottagningsgrupp, två utredningsgrupper som arbetar med barn och unga samt familjehemsgruppen. I familjehemsgruppen arbetar vi med att utreda och rekrytera familjehem, matcha familjehem med barn som ska placeras, ha...
  Tillagt den 10 mars 2023
 • Studentferiearbetare

  Kultur- och fritidsförvaltningen Vi söker dig som vill jobba med värdskap och förberedelser till evenemang samt turistinformationens digitala kanaler och ta fram, publicera och uppdatera innehåll (text, bild och film) riktat mot besökare. Ett sätt att göra detta är att åka runt till kommunens besöks...
  Tillagt den 2 mars 2023
 • Lärare i fritidshem

  I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med arbetslaget planera verksamheten utifrån läroplanen, följa upp och utvärdera arbetet. Det ingår också att tillsammans med arbetslaget delta i utvecklingsprocesser som syftar till att förbättra den verksamhet vi erbjuder. Hos oss får du goda möjligheter t...
  Tillagt den 1 mars 2023
 • Sommarjobb på Parkavdelningen

  Under Tekniska förvaltningen ligger Parkavdelningen Vi söker två duktiga sommarjobbare under perioden 7 juni - 1 september 2023. Den ena tjänsten är grönyteskötsel med placering i Lagan och Ryssby. Du kommer att arbeta med skötsel och underhåll på många av våra grönytor. Arbetet innebär gräsklippni...
  Tillagt den 7 februari 2023
 • Hej Fantastiska Sjuksköterska!

  Som sjuksköterska i Ljungby kommuns hemsjukvård har du en varierande utvecklande arbetsdag och får förmånen till personliga möten med patienter i hemmiljö, både i ordinärt och särskilt boende. Du planerar självständigt ditt arbetspass i det team du arbetar. Arbetet innebär vidare att du som sjuksköt...
  Tillagt den 13 januari 2023
 • Sommarvikarier inom vård och omsorg

  Vi söker sommarvikarier inom äldreomsorgen till särskilt boende, hemtjänst och nattpatrull. Särskilt boende: Vi har 6 särskilda boende som är placerade i Lidhult, Lagan och centralorten. Inom särskilt boende utförs insatser utifrån den enskildes behov. Hemtjänsten: Vi har 8 hemtjänstgrupper med plac...
  Tillagt den 22 december 2022
 • Demenssjuksköterska

  Demenssjuksköterskans konsultativa uppdrag är att b la erbjuda ett hembesök efter remiss inkommit från Regionen. Arbeta rådgivande, stödjande, vägledande, handledande och kompetenshöjande. Arbetet innebär också att medverka i flera nätverk och genomföra utbildningar till personal och anhöriga. Du dr...
  Tillagt den 6 december 2022
 • Sjuksköterskestuderande som usk i hemsjukvården

  Som resursundersköterska i Ljungby kommun har du en varierande arbetsdag och får förmånen till personliga möten med patienter i hemmiljö både i ordinärt och särskilt boende. Arbetsuppgifterna innebär att i nära samarbete med sjuksköterskorna stötta dem i deras vardagliga arbetsuppgifter. Rekryteri...
  Tillagt den 6 december 2022

Kommentera