titelbild

Möt en tidigare student

Linna Fredström har under ett års tid skrivit sitt examensarbete hos Ljungby kommun. Linnas examensarbete handlar om lokala klimatscenarion och i augusti 2021 presenterade hon resultatet på Berättarfestivalen i Ljungby. Linna beskriver samarbetet med Ljungby kommun som en perfekt kombination av frihet och struktur.

Namn: Linna Fredström
Utbildning: Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling på Stockholm universitet

Vad handlar ditt examensarbete om?
Jag fick i uppdrag av Ljungby kommun att ta fram lokala klimatscenarion, det vill säga scenarion för hur klimatförändringarna i framtiden kan komma att påverka Ljungby. Jag valde ett brett angreppsätt där jag bjöd in representanter från Ljungbys politik, näringsliv, kultursektor och civilsamhälle till en serie workshops. Deras förhoppningar, farhågor och idéer inspirerade till de färdiga scenariona. Detta gjorde att arbetet verkligen knöt an till lokala frågor. Jag sammarbetade också med Berättarnätet Kronoberg vilket gjorde att de färdiga scenariona kunde presenteras som en samling ”berättelser om framtiden” på Berättarfestivalen i Ljungby.

Hur kom du i kontakt med Ljungby kommun?
Jag såg en annons för examensarbetet på jobbportalen Offentliga Jobb. Annonsen beskrev ett spännande och ganska öppet upplägg för en uppsats, vilket jag tyckte kändes bra.

Fanns det ett givet uppdrag för dig eller formade ni tillsammans kriterierna för examensarbetet?
Vi tog tillsammans fram kriterierna i en väldigt bra dialog. Mina handledare hade en ram för hur de ville att resultatet skulle se ut, men jag fick möjlighet att låta mina egna forskningsintressen och angreppsätt styra processen. Det gav en perfekt kombination av frihet och struktur!

Berätta om upplägget
Vi hade en inledande diskussion om hur vi ville lägga upp arbetet och efter det skrev vi en överenskommelse för att tydliggöra vad som skulle hända med den färdiga produkten. Vi hade flera möten under första halvan av arbetet då jag fick hjälp med att bjuda in deltagare till workshops och hitta lokaler med mera. Vi hade ungefär ett möte i månaden, oftast digitalt. Handledarna var jättebra på att svara på mejl, bolla idéer och komma med feedback och hejarop när det behövdes.

Berätta om varför du presenterade ditt examensarbete på Berättarfestivalen? 
Jag ville att examensarbetet skulle bidra till att sprida kunskap och engagemang kring klimatfrågan i hela Ljungby istället för att bara lämna in en rapport till kommunen. Genom att presentera arbetet som ”berättelser om framtiden” var tanken att flera skulle kunna ta till sig resultatet. 

Vad ger du för råd till studenter som är intresserade av att söka examensarbete hos en kommun?
Jag tycker man ska passa på! Offentlig förvaltning är spännande och i Sverige spelar kommunerna en väldigt stor roll. Jag har till exempel fått en bra inblick i hur det är att jobba med hållbarhetsfrågor kommunalt - det verkar jättekul!

Skulle du rekommendera studenter att göra examensarbete hos Ljungby kommun?
Ja, jag tycker det har varit jättekul att jobba med Ljungby kommun. Den muntliga berättartraditionen är spännande och Ljungby kommun har även spännande utmaningar kopplade till vattenfrågor, exempelvis sjön Bolmen som försörjer stora delar av Skåne med dricksvatten. Dessutom har alla på kommunen varit väldigt välkomnande och nyfikna, vilket har motiverat mig.

Vad gör du nu när din utbildning är klar?
Just nu jobbar jag som forskningsassistent på Stockholms universitet, sedan får vi se vad det blir. 

Kommentera