titelbild

Vattenskyddsområde

 I Ljungby kommun har vi gott om vatten. Det finns 178 stycken sjöar och vattendrag. En av dessa sjöar är Sveriges tionde största sjö, Bolmen. Bolmen ingår i fyra kommuner: Ljungby, Värnamo, Gislaved och Hylte. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och kontrolleras noggrant. En grundförutsättning för bra vatten är att naturen mår tillräckligt bra. Vatten från Ljungby kommun levereras inte bara i kommunen utan även till stora delar av Skåne samt delar av Alvesta och Växjö kommuner. 

För att både vi och kommande generationer ska kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten behöver vi skydda våra vattentäkter från föroreningar. Det gör vi bland annat genom att inrätta skyddsområden kring vattentäkterna. Skyddsområdet omfattar det geografiska område varifrån grundvatten eller ytvatten rinner till vattentäkten. Inom det avgränsade skyddsområdet finns särskilda skyddsföreskrifter som reglerar vad du som boende eller verksamhetsutövare får göra inom området. Vi har ett pågående arbete med att inrätta och uppdatera våra skyddsområden så att våra vattentäkter ska ha ett fullgott skydd. Om det inträffar en olycka som hotar vattentäkten ska det medelbart anmälas till SOS-alarm (telefonnummer 112).

Sök medel ur Sydvattens Bolmenfond

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln som för vatten från sjön Bolmen i Småland till Skåne där det renas till dricksvatten. 

Sydvatten har inrättat en fond som en del i att säkra och förbättra vattenkvaliteten i Bolmen. Fonden är en del av det långsiktiga vattenförvaltningsarbete som Sydvatten bedriver i sjön Bolmen. Sydvatten avsätter 500 000 kr per år till fonden. Det grundläggande syftet med Sydvattens Bolmenfond är att bidra till vattenkvalitets­förbättrande åtgärder eller aktiviteter.

Föreningar, intresseorganisationer och kommuner kan söka bidrag från fonden. Läs mer om Sydvattens Bolmenfond och hur du söker. 

Man kan ansöka om bidrag ur fonden i tre omgångar: Senast den 15 mars, den 15 augusti och den 15 november. 

Kontakt

Kommentera