titelbild

Vattenkvalitet

Kommunens vattenverk följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier för dricksvatten - vårt mest kontrollerade livsmedel.

Tänk på att det bara är kallvattnet i kranen som är klassat som livsmedel och kontrolleras. Drick inte varmt vatten direkt från kranen då det kan innehålla skadliga bakterier och små mängder av till exempel metaller. Har du egen brunn är det du som fastighetsägare som ansvarar för vattenkvaliteten. 

Hårt och mjukt vatten har olika egenskaper och för hushållen påverkar det framförallt hur mycket tvätt- och diskmedel som bör användas. I hela kommunen har vi mjukt vatten. Hårdhetsgraden avgörs av vattnets innehåll av kalcium och magnesium.

Kommunen producerar allt dricksvatten, förutom det som kommer från egna brunnar. Du som har kommunalt dricksvatten får ditt dricksvatten från grundvattnet via vattenverk. För att ha en bra kontroll på det kommunala dricksvattnet tar vattenverket cirka 340 analyser per år. Analysresultaten för kommunala dricksvattentäkter finns att hos VA- och renhållningsavdelningen. 

Det som hamnar i avloppsvattnet och därefter i kretsloppet påverkar miljön och vår framtida vattenkvalitet. Därför är det viktigt att du alltid tänker på vad du spolar och sköljer ner i avloppet och släpper ut i dagvattenbrunnarna.

Har du frågor eller vill veta något annat om vatten är du välkommen att kontakta oss!

Kommentera