titelbild

Hämta dricksvatten eller industrivatten

På Kungsgatan 43 i Ljungby finns en vattenkiosk där hushåll kan hämta dricksvatten om det uppstår ett långvarigt vattenavbrott. För lantbruk och andra företag finns möjlighet att hämta industrivatten (åvatten) till djur och bevattning och dricksvatten i större mängd.

Vatten till hushåll vid långvarigt vattenavbrott

I vattenkiosken kan vanliga hushåll hämta dricksvatten i flaskor eller dunkar. Det är kostnadsfritt, medan dricksvatten i större mängd faktureras. Det kräver egen slang och nyckel, se nedan.

Nödvattentank

Vid långvariga vattenavbrott har kommunen även möjlighet att ställa ut tankar med nödvatten på andra orter i kommunen. Information om när och var nödvattentankar placeras ut lämnas på kommunens hemsida, facebook samt via servicemeddelande i radio.

Vatten för lantbruk och företag

I vattenkiosken finns även möjlighet för lanthushåll eller företag att hämta industrivatten (åvatten) och/eller dricksvatten med slang i större behållare (t.ex. i IBC-behållare). Dricksvatten som tas i slang faktureras.

För att hämta vatten med slang i större behållare krävs en individuell nyckel. Den kostar 250 kr inkl. moms att ta fram, sedan använder du den varje gång du hämtar vatten. Kontakta VA- och renhållningsavdelningen på nedanstående nummer för att få tillgång till en nyckel. 

Kan jag använda vatten ur närliggande sjö eller vattendrag?
Uttag för bevattning kräver i de allra flesta fall tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Mindre uttag av ytvatten kan anmälas till Länsstyrelsen. 

Kommentera