Egen brunn och vattenprov

Har du egen brunn är det du som fastighetsägare som ansvarar för vattenkvaliteten i brunnen. Brunnsvattnets kvalitet påverkas både av hur brunnen är byggd och dess omgivning och eventuella föroreningskällor.

Ta regelbundna vattenprover

Som brunnsägare bör du testa ditt vatten minst vart tredje år. Vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker och också variera under året. Många av de vanligaste problemen med vattenkvaliteten beror på att det läcker in ytligt vatten i brunnen som till exempel vid långvarigt regnande. Brunnsvattnet påverkas också av brunnens placering. En brunn måste ha ett säkerhetsavstånd till andra risker som avloppsbrunnar, gödsel, oljetankar och vägdiken.

Beställning av vattenprover

Ljungby kommun har avtal med Eurofins om vattenprov från egen dricksvattenbrunn till reducerat pris. Via Eurofins webshop kan privatpersoner köpa brunnsvattenanalyser och betala via betalkort eller faktura.
Beställ provtagning:

  1. Gå till Eurofins webshop och mata in information kring povet så som fastighetsbeteckning, typ av brunn och orsak till provtagning.
  2. För att ta del av reducerade priser ange kampanjkod: LjungbyBrunn14. Då får du upp prisexempel på olika analyser du kan beställa.
  3. Välj analyspaket och betala med kort eller faktura.
  4. Leveransen av provmaterial skickas till dig via närmsta DHL-ombud.
  5. För att lämna proverna kan du använda returfraktsedel eller lämna provet i receptionen på kommunhuset i Ljungby på Olofsgatan 9. Prover kan endast lämnas i kommunhuset på tisdagar ojämna veckor från kl 07:30 till senast 14:00. Ingen transport av prover sker till laboratoriet på röda dag eller dag innan röd dag.

För övriga inlämningsställen eller mer information om beställningen se Eurofins hemsida. Eurofins kundtjänst kan hjälpa dig om du har frågor kring din beställning. Du når dem på 010 - 490 81 10.

Om brunnen sinar

Det är du som enskild fastighetsägare som ansvarar för vattenförsörjningen till din egen fastighet. Läs mer om vad du kan göra om din brunn sinar.

Kontakter och råd

Miljö- och byggförvaltningen kan ge dig råd om brunnen och vattnet. Val av rätt tillbehör har stor betydelse för brunnens funktion. De tekniska installationerna för dricksvattenförsörjningen måste alltid anpassas efter brunnens förhållande och prestanda. Leverantörer och installatörer av beredningsutrustning kan ge funktionsgaranti.

Om du inte är nöjd med utfört arbete eller är osäker på hur du ska agera kan du vända dig till kommunens konsumentrådgivning. Allmäna reklamationsnämnden kan pröva tvister.

Kontrollera brunnen innan du köper hus på landet

Kontrollera vilket status det är på vatten- och avloppsanläggningen innan du köper hus. Om vattnet i brunnen är otjänligt eller avloppsanläggningen olaglig kan det innebära höga kostnader för dig att åtgärda. Begär att vattenprov tas före köp och rådfråga miljö- och byggförvaltningen angående avloppet.

Kontakt

Kommentera