titelbild

Slamtömning

Vid helårsbebyggelse sker tömning av slambrunnar en gång om året, vid fritidsbebyggelse en gång vartannat år. Vi tömmer slambrunnarna efter planlagda turer och meddelar dig som fastighetsägare per brev i god tid innan vilken dag vi kommer.

Entreprenör för tömning är:

    Sandahlsbolagen AB

  • Tel. 0370-51 63 92

Gräv fram brunnslocket innan tömning

Före tömning ska du gräva fram brunnens lock. Locket på brunnen ska lätt kunna lyftas eller dras åt sidan av en person. Om det för vår personal innebär mer arbete än normalt i samband med tömningen så faktureras du en extra avgift.

Beställ extra tömning

Beställning av extra tömning kan du göra till VA- och renhållningsavdelningens kundtjänst. Slutna tankar töms endast efter beställning hos kundtjänst.

Vid översvämning

Det kan vara bra att slamtömma en översvämmad anläggning för att få bort så mycket som möjligt av avloppsvattnet för att undvika förorening av intilliggande dricksvattenbrunnar. Tänk dock på att vissa typer av slamavskiljare/trekammarbrunnar inte klarar av tryckskillnaden som kan uppstå om det är mycket vatten runt om tanken. Redogör därför med entreprenör innan slamtömning sker.

Ansökan om befrielse från slamtömning

Om fastigheten är obebodd kan det vara möjligt med dispens från slamtömning. För att en bostad ska betraktas som obebodd får ingen vid något tillfälle övernatta i bostaden. Bostaden får vara möblerad och anslutan till el och vatten. Tillsyn av fastigheten får äga rum. 

Använd vår e-tjänst:

Ansökan om befrielse från slamtömning

 

 

Kommentera