titelbild

Returpapper

Vid årsskiftet kommer kommunen ta över ansvaret för insamling av returpapper från FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen. Det här är ett beslut från regeringen som gäller hela landet. Returpapper är tidningspapper, tidskrifter och reklamblad.

För dig som privatperson förändras ingenting. Du som bor i villa eller fritidshus ska fortsätta att lämna returpapper på någon av återvinningsstationerna eller på återvinningscentralen Bredemad. Du som bor i lägenhet sorterar som vanligt där du bor, i miljörum eller miljöhus.

Företag och fastighetsägare behöver en auktoriserad renhållningsentreprenör

Företag och fastighetsägare med flerfamiljshus behöver ha avtal med en av kommunen auktoriserad entreprenör från och med årsskiftet 2021/2022. Berörda företag och fastighetsägare har tidigare fått information via brev.

Att bli auktoriserad är entreprenörernas beslut, medan ansvaret att ha en auktoriserad entreprenör ligger på fastighetsägaren. Det är viktigt för att uppfylla lagkraven och kommer att kontrolleras under ordinarie tillsyn.  

Nedan finns en lista med de entreprenörer som hittills blivit auktoriserade. Vi fyller på den löpande.

Auktoriserade entreprenörer
Företag Kontaktperson Telefonnummer E-postadress
Sandahls entreprenad            Ola Johansson                              0371-500 97                        ola.johansson@sandahls.se
Prezero (f.d. Suez) Stig Linden 0372-669 30 ljungby.se@prezero.com

Kommentera