Inglasning av altan

Inglasning av en befintlig öppen altan kräver i de allra flesta fall bygglov eftersom det innebär en fasadändring.

Om du vill glasa in din balkong eller uteplats behöver du lämna in ritningarna med din ansökan. Ritningarna ska visa hur inglasningen kommer att se ut när det är färdigbyggt från samtliga sidor samt en situationsplan där byggnadens placering med avstånd till tomtgräns med mera framgår.

Kontakt

 • Plan- och byggchef
 • Therese Lindström
 • Byggnadsinspektör
 • Jaafar Al Jaafar
 • Byggnadsinspektör
 • Jenny Lindström
 • Byggnadsinspektör
 • Moa Berntsson
 • Bygglovhandläggare
 • Helena Larsson
 • Bygglovhandläggare
 • Johan Sturesson
 • Bygglovhandläggare
 • Sarah Cederström
 • Telefon
 • Måndag och torsdag 10.00 - 12.00
 • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera