titelbild

Bygga nytt

Om du vill bygga något nytt på en obebyggd tomt krävs det alltid bygglov.

Beroende på om tomten ligger inom eller utom detaljplanerat område ställs det olika krav. Finns det en detaljplan över området där du tänker bygga är det i detaljplanen reglerat om och hur du får bygga.

Finns det inte någon detaljplan så kan det vara bra att söka ett förhandsbesked innan du söker bygglov.

Kontakt

  Vik. plan- och byggchef

 • Jeanette Kullenberg

  Byggnadsinspektör

 • Jaafar Al Jaafar

  Byggnadsinspektör

 • Andreas Arvebrink

  Byggnadsinspektör

 • Hanna Goodwin

  Bygglovhandläggare

 • Helena Larsson

  Bygglovhandläggare

 • Sarah Cederström

  Bygglovhandläggare

 • Hanne Larsson

  Bygglovhandläggare

 • Jeane Gustavsson

  Telefon

 • Måndag 13.00-15.00 och torsdag 10.00-12.00
 • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera