titelbild

Tomtkarta

Tomtkarta är en tjänst för dig som behöver en enklare karta över din fastighet.

Den kan användas som underlag i samband med en anmälan eller bygglovsansökan till enklare åtgärder, exempelvis en mindre tillbyggnad eller en komplementbyggnad.

Vid vår första granskning av ärendet görs en bedömning om åtgärden kräver en förenklad nybyggnadskarta eller en nybyggnadskarta då fastighetsgränserna som visas på tomtkartan inte är exakta.

Fyll i adressen - få en tomtkarta

Skriv in din adress i fältet nedan så kommer en karta upp. Klicka på kartbilden för att spara ner den som ett pdf dokument. 

 

Kontakt

  Vik. plan- och byggchef

 • Jeanette Kullenberg

  Byggnadsinspektör

 • Jaafar Al Jaafar

  Byggnadsinspektör

 • Andreas Arvebrink

  Byggnadsinspektör

 • Hanna Goodwin

  Bygglovhandläggare

 • Helena Larsson

  Bygglovhandläggare

 • Sarah Cederström

  Bygglovhandläggare

 • Hanne Larsson

  Bygglovhandläggare

 • Jeane Gustavsson

  Telefon

 • Måndag 13.00-15.00 och torsdag 10.00-12.00
 • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera