titelbild

Ansöka om bygglov

Här får du information om hur du ansöker om bygglov och vad din ansökan måste innehålla.

Bygglov

Bygglov krävs för många olika åtgärder men kan variera beroende på var i kommunen du bor. Du måste alltid invänta ett startbesked innan du påbörjar åtgärden.

Här är några vanliga exempel som kan kräva bygglov:

 • Nybyggnad.
 • Tillbyggnad.
 • Ändra användning av en byggnad till exempel från bostad till kontor eller verkstad.
 • Byta fasadbeklädnad, fönster eller taktäckningsmaterial eller andra ändringar som gör att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
 • Uppföra ett plank eller en mur.
 • Sätta upp en skylt.
 • Glasa in en altan.

Ovanstående exempel är bara en del av de åtgärder som kan kräva bygglov. Kontakta alltid miljö- och byggförvaltningen om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

I Boverkets broschyr kan du läsa om bygglov krävs eller inte:

Får jag bygga.pdf

 

Information om vad som gäller om du ska bygga plank, staket eller mur hittar du i miljö- och byggnämndens vägledning:

Plank, staket och murar.pdf

 

Att tänka på 

När du hör av dig till oss med din bygglovsansökan tänk då på att ange fastighetsbeteckning och dina kontaktuppgifter i mejlet – ibland kan det vara enklare för oss att ringa upp dig med svar på frågan.

Handlingar som skickas med inscannat ska vara inscannade separat. Det vill säga en inscannad pdf för varje handling. 

Anmälan

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov, men som istället kräver en anmälan till miljö- och byggförvaltningen. Du ska alltid invänta ett startbesked innan du påbörjar åtgärden.

Följande åtgärder kräver en anmälan:

 • Installation av braskamin/eldstad/öppen spis/braskassett
 • Ändring av en byggnads bärande konstruktion, exempelvis ingrepp i en bärande vägg.
 • Betydande förändring i en byggnad/lägenhets planlösning som exempelvis påverkar tillgängligheten, vatten eller ventilation.
 • Installation eller betydande ändring av hiss, rökkanal, vatten och avlopp eller ventilation. Att installera eller ändra en fettavskiljare är ett exempel.
 • Ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad. Exempelvis byggen eller projekt som påverkar utrymningsvägarna, indelningen av brandceller eller ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet.
 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad.
 • Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvadratmeter byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd (gäller i anslutning till en- och tvåbostadshus).
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea, max en tillbyggnad (gäller en- och tvåbostadshus).
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Uppföra högst två takkupor som upptar mindre än halva takfallet och inte gör ingrepp i bärande konstruktion (gäller på en- och tvåbostadshus).

 

Kontakt

  Telefon

 • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera