titelbild

Sorteringsguide

Det är viktigt att sortera ditt avfall då det kan innehålla farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera rätt kan vi skydda naturen och spara energi och naturresurser på att återanvända materialen så länge som möjligt.

Det är inte alltid lätt att veta hur eller vart ditt avfall ska sorteras. 

Den här sorteringsguiden visar vart du lämnar de vanligaste avfallen i hemmet.

Observera skillnaden mellan dessa förkortningar i guiden:  

  • ÅVC = Bredemad, kommunens bemannade återvinningscentral
  • ÅVS = Förpacknings- och tidningsinsamlingens obemannade återvinningsstationer 

Vid en del flerfamiljshus finns det också möjlighet att sortera förpackningar i till exempel miljöhus eller soprum. Prata med din fastighetsägare om vad som gäller just där du bor.

Tänk i första hand på att minimera och återanvända, i andra hand materialåtervinna, i tredje hand energiutvinna och i absolut sista hand deponera.

Explosivt avfall

Vid explosivt avfall som exempelvis dynamit, krut och raket ska du kontakta polisen eller möjligtvis på inköpsstället för omhändertagande.

Kommentera