titelbild

Avfall och återvinning

När du sorterar ditt avfall blir det billigare för dig och bättre för miljön. Här finns bland annat information om ditt avfallsabonnemang, hur du beställer extra hämtning och var och hur du kan lämna ditt sorterade avfall.

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till VA- och renhållningsavdelningen.

Renhållningsordning

Kommunen har ansvar för insamling och behandling av hushållens avfall. Det innebär förenklat att vi ser till att soporna blir hämtade. Fastighetsägare har ett så kallat renhållningsabonnemang och betalar en avgift enligt renhållningstaxan för att få soporna hämtade. 

Renhållningsordningen beskriver alla regler för avfallshantering i kommunen. Renhållningsordningen består av avfallsplan och avfallsföreskrifter och finns längst ner på den här sidan, inklusive bilagor.

Kommentera