Vill du hålla dig uppdaterad?

Vi har gjort det enklare att hitta ärendelistor och protokoll från de politiska sammanträdena. Nu finns det samlat i anslutning till sidan för nämnd. Det gör att du slipper klicka dig in i andra system. Liksom tidigare publicerar vi "Beslut i korthet" senast dagen efter nämndernas sammanträde. Protokollet finns tillgängligt efter att det blivit justerat.

För dig som är van att använda Insyn 

Tidigare använde vi ett annat system, Insyn, för publicering av ärendelistor och protokoll. Arbetet med att avveckla systemet pågår och det gör att sökmotorer kan hänvisa dit.

Kommentera