Nominera till årets tillgänglighetspris

Tillgänglighetspriset är till för att uppmärksamma god tillgänglighet i samhället. Priset delas ut i november varje år, till den verksamhet (ej matvarubutik) i Ljungby kommun som ansträngt sig att utforma sina lokaler så att de är tillgängliga för alla. Tillgänglighet kan handla om att fysiskt kunna nå lokalen och ta sig runt inne i lokalen, men tillgänglighet kan också handla om belysning, skyltning, p-platser, hörslingor, personligt bemötande eller något annat som gör att alla kan ta del av det som erbjuds i lokalen.

Juryn som utser vinnaren består av representanter från handikappföreningar, politiker och tjänstemän som ingår i tillgänglighetsrådets arbetsutskott.

Nu har du som bor i Ljungby kommun möjlighet att nominera den lokal du tycker är bra att besöka ur ett tillgänglighetsperspektiv. Nomineringen gör du här nedan senast 20 september.

Kommentera